Sök

Polismyndigheter besökte Högskolan för utbildning i cybersäkerhet

15 medarbetare från flera europeiska polismyndigheter har nyligen besökt Högskolan i Halmstad för en kurs i nätverksteknik och cybersäkerhet. Praktisk träning och erfarenhetsutbyte stod på agendan.

– IT-relaterad brottslighet är internationell går inte att lösa på nationell nivå. Därför är det väldigt viktigt att vi möts och delar kunskap med varandra, säger en av kursdeltagarna.

"Efter denna kurs kan deltagarna återvända hem med ny kunskap att föra vidare till brottsutredare och andra kollegor inom sin poliskår."

Olga Torstensson, universitetsadjunkt vid Akademin för informationsteknologi

Bild av en grupp människor i ett rum med sladdar och datorer.

Kursansvariga Malin Bornhager och Olga Torstensson (i mitten) omges av några kursdeltagare. Utöver ansvaret för Högskolans Ciscoakademi och dessa kurser är Malin Bornhager och Olga Torstensson programansvariga för var sitt utbildningsprogram vid Högskolan i Halmstad. Malin Bornhager är ansvarig för Högskolans kandidatprogram i IT-forensik och informationssäkerhet och Olga Torstensson för magisterprogrammet i nätverksforensik.

Åtta europeiska länder representerade

Den tre dagar långa kursen hölls i början av oktober i Högskolans nätverkslabb. Det var en fortsättning på den första delkursen som hölls digitalt i våras. De 15 kursdeltagarna kommer från polismyndigheter i Spanien, Grekland, Irland, Tyskland, Österrike, Rumänien, Island och Sverige. Kursen innehöll praktisk träning i hur nätverk byggs upp och övningar i cybersäkerhet med exempel från verkliga brott.

Kursledarna Olga Torstensson och Malin Bornhager är båda två experter inom cybersäkerhet och nätverksteknik vid Högskolan i Halmstad.

– Kursdeltagarna är instruktörer vid europeiska polismyndigheter eller polisutbildningar och jobbar med IT-relaterade brott på något sätt. Efter dessa två kurstillfällen kan de återvända hem med ny kunskap att föra vidare till brottsutredare och andra kollegor inom sin poliskår, säger Olga Torstensson, universitetsadjunkt vid Akademin för informationsteknologi.

Två män fotograferas vid sina datorer.

Kursdeltagarna Martin (till vänster) och Gert (till höger). Martin jobbar vid den tyska polisutbildningen och Gert arbetar vid IT-brottsavdelningen vid den österrikiska underrättelsetjänsten.

”Vi måste samarbeta internationellt”

Gert arbetar på IT-brottsavdelningen vid den österrikiska underrättelsetjänsten. Han menar att IT-relaterad brottslighet är internationell och inte går att lösa på nationell nivå.

– Det är mycket givande att vi under denna kurs får mötas på riktigt, och inte bara digitalt, för att dela erfarenheter och jobba tillsammans. Vi måste samarbeta internationellt för att motverka IT-relaterad brottslighet, säger Gert.

Kurskollegan Martin jobbar vid den tyska polisutbildningen. Han utbildar både blivande poliser och redan aktiva brottsutredare i cybersäkerhet och IT-brott.

– Vi behöver kunskap om nätverksteknik och nätverksuppbyggnad för att veta vad vi ska leta efter i olika brottmål och hitta bevis. Den här kursen gör att vi kan förbättra våra utbildningar, kurser och seminarier inom området, säger Martin.

Europeisk satsning för bättre cybersäkerhet

Kursen ges inom ramen för den europeiska cybersäkerhetsgruppen ECTEG (European Cybercrime Training and Education Group). Högskolan i Halmstad är sedan år 2020 medlemmar i ECTEG, som har till uppgift att dela kunskap och utbildningslösningar inom cybersäkerhet. Högskolan är även en så kallad Ciscoakademi och har därmed rättigheten att utbilda både instruktörer och studenter inom specifika cybersäkerhetskurser.

Text och bild: Louise Wandel

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt