Sök

Ciscoakademi

Cybersäkerhet blir ett allt viktigare ämne, inte minst för studenter inom IT. Högskolan i Halmstad bedriver både utbildning och forskning inom området och har fått förtroendet att hålla i cybersäkerhetskurser för andra lärosäten.

Cisco instruktörs- och träningscenter

En av de ledande aktörerna för kurser inom cybersäkerhet är Cisco Networking Academy. Det är ett samarbete mellan lärosäten över hela världen och företaget Cisco Systems, som tillhandahåller produkter och tjänster inom nätverk och datakommunikation. Högskolan i Halmstad är en så kallad Ciscoakademi och ett Cisco instruktörs- och träningscenter. Det innebär att vi har rättigheten att utbilda både instruktörer och studenter inom Cisco Networking Academys olika kurser.

De Ciscoakademier som är knutna till Högskolan i Halmstad är:

  • European Cybercrime Training and Education Group (ECTEG)
  • Blekinge Tekniska Högskola
  • Kattegattgymnasiet, Halmstad
  • Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka
  • NTI Gymnasiet, Lund
  • NFU, Svedala
  • Teknikum, Växjö
  • Politihøgskolen, Norge
  • Högskolan Kristianstad
  • Pauliskolan, Malmö
Två kvinnor visar sladdar och datorer vid en server. Foto.

Malin Bornhager, ansvarig för Högskolans kandidatprogram i IT-forensik och informationssäkerhet och Olga Torstensson, ansvarig för Högskolans magisterprogram i nätverksforensik.

”Cyberattacker och annan IT-relaterad brottslighet är ett reellt hot i dag. Det är oerhört viktigt att vi som utbildar framtidens arbetstagare inom IT-säkerhet samarbetar för att kunna ligga steget före brottslingarna.”

Olga Torstensson, ansvarig för Högskolans magisterprogram i nätverksforensik.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt