Sök

Studenter löste komplicerade digitala problem i internationell tävling

I dag är digitala hot ett växande problem. För att förbereda sig inför en professionell karriär inom brottsområdet deltog en grupp studenter från Högskolan i Halmstad i en tävling med olika digitala utmaningar.

Tävlingen Capture the Flag (CTF) arrangerades för fjärde gången av verktygsleverantören Belkasoft och gick av stapeln 11–12 mars. Det fanns en mängd olika utmaningar, som avkodning av chiffertext, kriminaltekniska fallutredningar och att hacka tekniska maskiner och digitala enheter.

– Det är en mycket givande aktivitet och alla kan delta, särskilt studenter. Det är ett bra tillfälle för att bedöma sig själv och för självanalys, säger Muhammad Ahsan Rasool, universitetadjunkt i nätverksforensik.

”Sådana här tävlingar utmanar dig och ger dig möjlighet att ta reda på om det här verkligen är något du vill göra.”

Matti Molin student, IT-forensik och informationssäkerhet

Utmanande realistiska fall

Utmaningen lät deltagarna testa sina kunskaper i ett verklighetstroget fall.

– I den här CTF-tävlingen fick vi ett scenario där en rik familjs son hade kidnappats. Det enda spåret av sonen var hans dator. I egenskap av IT-kriminaltekniker skulle vi försöka lista ut vad som hade hänt. Fallet var realistiskt och man letade efter saker som kändes verkliga, säger Matti Molin, student i IT-forensik vid Högskolan i Halmstad.

En man med glasögon tittar in i kameran och ler.

Matti Molin deltog i årets Capture the Flag.

Testa dina kunskaper

IT och teknik utvecklas snabbt och det är viktigt att vara förberedd på olika typer av digitala hot.

– Detta är ett av de bästa sätten för studenter att lära sig genom att utmana sig själva, utforska sitt svagare kunskapsområde och polera sin problemlösningsförmåga med hjälp av moderna verktyg och tekniker, säger Muhammad Ahsan Rasool.

Matti Molin och hans studiekamrater lyckades lösa kidnappningsfallet och samtliga hamnade bland de 25 bästa i tävlingen.

– Det var en väldigt lärorik upplevelse. I vår utbildning får vi en grund, men det finns också mycket runt omkring man kan göra för att bygga extra kunskap. Sådana här tävlingar utmanar dig och ger dig möjlighet att ta reda på om det här verkligen är något du vill göra, säger Matti Molin.

Text och bild: Anna-Frida Agardson

Publicerad

kontakt

Dela