Sök

Handledarundersökning forskarutbildning

Handledarundersökningen genomförs i samband med doktorand­barometern.

Koppling till ESG

– Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area

Denna del i Högskolans kvalitetsarbete knyter an till avsnitten 1.5 Undervisande personal och 1.6 Läranderesurser och studentstöd.

Enligt standarden ska lärosätet säkerställa kompetensen hos lärarna, att rättvisa och transparenta processer för rekrytering och kompetensutveckling av personalen tillämpas. Därtill ska lärosätet avsätta tillräcklig finansiering för lärande och undervisningsaktiviteter samt säkerställa att det finns ändamålsenliga och lättillgängliga läranderesurser samt studentstöd.

uppdaterad

Kontakt

Dela