Sök

Övningsskolor och övningsförskolor

Alla grundlärar- och förskollärar­studenter som studerar vid Högskolan i Halmstad placeras på en övningsskola respektive övningsförskola.

Övningsskolor och/eller övningsförskolor

Skolorna/förskolorna finns i dessa kommuner:

Båstad, Falkenberg, Halmstad, Helsingborg, Hylte, Höganäs, Laholm, Varberg och Ängelholm.

Studenter placeras i grupper på övningsskolor respektive övningsförskolor. Det innebär att övningsskolorna/förskolorna tar emot olika studentgrupper. Alla kommuner tar inte emot studenter från samtliga startterminer.

VFU

I utbildningen ingår 20 veckor (30 hp) verksamhetsförlagd utbildning. VFU:n genomför grundlärar/förskollärarstudenter på övningsskolor/förskolor. Studenterna placeras ofta parvis hos handledare. Studenterna placeras på två olika övningsskolor/förskolor under utbildningen.

VI-dagar

Verksamhetsintegrerade dagar. Studenterna genomför studier på sin övningsskola/förskola under de flesta terminerna av utbildningen (6–10 VI-dagar/termin). Dessa dagar ingår i de högskoleförlagda kurserna, inte i VFU:n. Studenterna blir på så sätt en naturlig del av skol- eller förskoleverksamheten, vilket främjar deras utveckling.

Den lokala VFU-ledaren, som bland annat organiserar VI-dagarna på övningsskolan/förskolan, har även seminarier och samtal med studenterna.

”Vi gick in i det här för att utveckla vår skola och våra lärare, och för att utbilda goda kollegor inför framtiden.”

Rektor vid en av övningsskolorna

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt