Biomedicin - inriktning träningsfysiologi

180 hp

Som biomedicinare med inriktning träningsfysiologi arbetar du med ett naturvetenskapligt perspektiv på människors hälsa. Det här programmet är unikt i Sverige. Här undersöker du hur kroppen fungerar från cell till rörelse, vad som sker vid olika hälsoproblem och hur ett mer aktivt liv kan hjälpa människor att må och prestera bättre.

”Utbildningen har många praktiska moment – bland annat arbetar vi i ett riktigt labb. I framtiden vill jag gärna jobba med människor och kunna hjälpa andra, samtidigt som jag vill forska mer och doktorera inom biomedicin.”

Natalie Andersson, läser Biomedicin – inriktning träningsfysiologi, 180 hp

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Utbildningen varvar teoretiska kunskaper om människokroppen med praktiska färdigheter i spännande och utmanande laborativa moment.

Du går delar av utbildningen i laborations- och träningslokaler på campus. Ett exempel är Rörelselabbet, som är en del av Rydberg Core Laboratory (RCL). RCL är en tvärvetenskaplig samling av labb med bas i tillämpad naturvetenskap och tekniska vetenskaper. Du genomför spännande och innovativa experiment och projekt i en modern, stimulerande miljö. Redan under grundutbildningen testar du hur forskning går till i praktiken.

Kurser och kompetenser i fokus

På programmet Biomedicin med inriktning träningsfysiologi lär du dig att förstå kroppens uppbyggnad och funktion på molekyl-, cell-, organ- och helkroppsnivå. Du studerar fysisk aktivitet och träning ur ett naturvetenskapligt perspektiv, med fokus på människors hälsa och människokroppens förmåga att anpassa sig till olika fysiologiska utmaningar och miljöer.

Utbildningens naturvetenskapliga bas är cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, anatomi, fysiologi och sjukdomslära. På den grunden bygger du på med bland annat nutrition, träningsfysiologi, träningslära och praktiska tillämpningar när det gäller fysisk träning.

Vissa kurser på programmet kan ges på engelska. Inslag av engelska kan förekomma på alla kurser.

Samverkan med arbetslivet

Under utbildningen gör du praktik inom en biomedicinsk eller träningsfysiologisk verksamhet som du väljer själv. Som examensarbete genomför du en experimentell studie inom ämnesområdet.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT20.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet träningens biomedicin

År 1

År 2

 • Cellfysiologi, 7,5 hp *
 • Träningsfysiologi, 7,5 hp *
 • Patofysiologi och farmakologi, 7,5 hp *
 • Träningsfysiologiska laboratoriemetoder, 7,5 hp *
 • Epidemiologi och biostatistik, 7,5 hp *
 • Molekylärbiologi och immunologi, 7,5 hp *
 • Sportbiomekanik, 7,5 hp
 • Hälso- och träningsnutrition, 7,5 hp *

År 3

 • Idrottspsykologi, 7,5 hp
 • Praktisk professionell träning, 7,5 hp
 • Biomedicinska mätmetoder, 7,5 hp *
 • Fördjupad tränings- och näringsfysiologi, 7,5 hp *
 • Vetenskapsteori, metod och etik, 7,5 hp *
 • Valfri kurs, 7,5 hp
 • Examensarbete inom träningens biomedicin, 15 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i träningens biomedicin.

Möjlighet till vidare studier

När du har avslutat utbildningen kan du gå en kompletterande utbildning till biomedicinsk analytiker och få legitimation för att jobba på sjukhus.

Arbetsliv

Efter Biomedicin med inriktning träningsfysiologi kan du jobba i biomedicinska laboratorier och testlaboratorier, eller med produkter och tjänster som används för att förebygga eller behandla hälsoproblem. Några möjliga yrkesroller är hälsovägledare, fystränare, testledare för idrottare, friskvårdsinstruktör eller produktspecialist inom medicinska eller träningsrelaterade branscher.

Studera utomlands

Programmet Biomedicin med inriktning träningsfysiologi har avtal med bland annat Worcester University, Storbritannien, där du kan söka en utbytesplats. Du kan också skriva ditt examensarbete utomlands, och för det kan du söka stipendier.

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2019

BI: *

BII: *

HP: *

SA: 915

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10015

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A3). Eller: Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. (områdesbehörighet 3).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela