Biomedicin - inriktning träningsfysiologi

180 hp

Som biomedicinare med inriktning träningsfysiologi arbetar du med ett naturvetenskapligt perspektiv på människors hälsa. Det här programmet är unikt i Sverige. Här undersöker du hur kroppen fungerar från cell till rörelse, vad som sker vid olika hälsoproblem och hur ett aktivare liv kan hjälpa människor att må och prestera bättre.

”Utbildningen har många praktiska moment – bland annat arbetar vi i ett riktigt labb. I framtiden vill jag gärna jobba med människor och kunna hjälpa andra, samtidigt som jag vill forska mer och doktorera inom biomedicin.”

Natalie Andersson, läser Biomedicin – inriktning träningsfysiologi, 180 hp

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Utbildningen varvar teoretiska kunskaper om människokroppen med praktiska färdigheter i kvalificerade laborativa moment.

Delar av utbildningen sker i laborations- och träningslokaler på campus, till exempel Rörelselabbet, som är en del av Rydberg Core Laboratory (RCL). Detta är en tvärvetenskaplig samling av flera labb som har en bas i tillämpad naturvetenskap, med kopplingar till tekniska vetenskaper och matematik. Här genomför du spännande och innovativa experiment och projekt i en modern, stimulerande miljö. Redan under grundutbildningen får du testa hur forskning går till i praktiken.

Kurser och kompetenser i fokus

På programmet Biomedicin med inriktning träningsfysiologi får du lära dig förstå kroppens uppbyggnad och funktion på molekyl-, cell-, organ- och helkroppsnivå. Du kommer att studera fysisk aktivitet och träning ur ett naturvetenskapligt perspektiv, med fokus på människors hälsa och människokroppens förmåga att anpassa sig till olika fysiologiska utmaningar och miljöer.

Utbildningens naturvetenskapliga bas består av cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Denna grund bygger du på med bland annat nutrition, träningsfysiologi, träningslära och praktiska tillämpningar som berör fysisk träning.

Vissa kurser inom programmet kan komma att ges på engelska, och inslag av engelska kan förekomma i alla kurser.

Samverkan med arbetslivet

Under utbildningen gör du praktik inom valfri biomedicinsk eller träningsfysiologisk verksamhet. Som examensarbete genomför du en experimentell studie inom ämnesområdet.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i träningens biomedicin.

Efter utbildningens slut kan du ta en internationell licens som Certified Strength and Conditioning Specialist (CSCS), via National Strength and Conditioning Association (NSCA). Med denna licens kan du arbeta med människor som tränar enskilt eller i grupp.

Möjlighet till vidare studier

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till Magisterprogram biomedicin inriktning fysisk träning och prestation, 60 hp. Du kan också gå en kompletterande, ettårig utbildning till biomedicinsk analytiker med legitimation för att jobba på sjukhus.

Arbetsliv

Efter Biomedicin med inriktning träningsfysiologi kan du jobba i biomedicinska laboratorier och testlaboratorier, eller med produkter och tjänster som används för att förebygga eller behandla hälsoproblem. Några möjliga yrkesroller är hälsovägledare, fystränare, testledare för idrottare, friskvårdsinstruktör eller produktspecialist inom medicinska eller träningsrelaterade branscher.

Studera utomlands

Programmet Biomedicin med inriktning träningsfysiologi har avtal med bland annat Worcester University, Storbritannien, där du kan söka en utbytesplats. Du kan även skriva ditt examensarbete utomlands. Till detta finns stipendier att söka.

Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden. Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10015

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. (områdesbehörighet 3). Eller: Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A3).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela