Sök

Biomedicin - inriktning träningsfysiologi

180 hp

Som biomedicinare med inriktning träningsfysiologi arbetar du med ett naturvetenskapligt perspektiv på människors hälsa. Det här programmet är unikt i Sverige. Här undersöker du hur kroppen fungerar från cell till rörelse, vad som sker vid olika hälsoproblem och hur ett mer aktivt liv kan hjälpa människor att må och prestera bättre.

Mejla en student!

Kontakta Belinda för att få svar på dina frågor om programmet.

Om utbildningen

Vad är biomedicin och träningsfysiologi?

På programmet Biomedicin med inriktning träningsfysiologi lär du dig att förstå kroppens uppbyggnad och funktion på molekyl-, cell-, organ- och helkroppsnivå. Du studerar fysisk aktivitet och träning ur ett naturvetenskapligt perspektiv, med fokus på att främja hälsa och minska ohälsa, men också människokroppens förmåga att anpassa sig till olika fysiologiska utmaningar och miljöer.

Utbildningens naturvetenskapliga bas är cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, anatomi, fysiologi och sjukdomslära. På den grunden bygger du på med bland annat nutrition, träningsfysiologi, träningslära och praktiska tillämpningar när det gäller fysisk träning.

Utbildningens huvudområde träningens biomedicin, ligger i skärningspunkten mellan fysisk träning, hälsa och sjukdom. Det definieras mer specifikt som studier av kopplingen mellan fysisk aktivitet/träning och biomedicinska mekanismer inom ramen för allmän hälsa, sjukdomsprevention, samt anpassad träning.

Vissa kurser på programmet kan ges på engelska. Inslag av engelska kan förekomma på alla kurser.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT23.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

* ingår i huvudområdet träningens biomedicin

År 1

År 2

 • Cellfysiologi, 7,5 hp*
 • Träningsfysiologi med laboratoriemetoder, 15 hp*
 • Patofysiologi och farmakologi, 7,5 hp*
 • Epidemiologi och biostatistik, 7,5 hp*
 • Molekylärbiologi och immunologi, 7,5 hp *
 • Sportbiomekanik, 7,5 hp
 • Hälso- och träningsnutrition, 7,5 hp *

År 3

 • Motions- och hälsopsykologi, 7,5 hp
 • Praktisk professionell träning, 7,5 hp*
 • Innovationer för ett aktivt liv, 7,5 hp*
 • Tillämpad tränings- och näringsfysiologi, 7,5 hp*
 • Vetenskapsteori, metod och etik, 7,5 hp*
 • En valfri kurs inom biomedicin, hälsa, träning 7,5 hp
 • Examensarbete inom träningens biomedicin, 15 hp*

Programansvarig berättar

Samarbete med arbetslivet

Under utbildningen gör du praktik inom en biomedicinsk eller träningsfysiologisk verksamhet som du väljer själv. Som examensarbete genomför du ett projekt inom ämnesområdet.

Testa, pröva och experimentera

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Utbildningen varvar teoretiska kunskaper om människokroppen med praktiska färdigheter i spännande och utmanande laborativa moment.

Du går delar av utbildningen i laborations- och träningslokaler på campus. Ett exempel är Rörelselabbet, som är en del av Rydberglaboratoriet. Rydberglaboratoriet är en mångvetenskaplig samling av labb med bas i tillämpad naturvetenskap och tekniska vetenskaper. Du genomför spännande och innovativa experiment och projekt i en modern, stimulerande miljö. Redan under grundutbildningen testar du hur forskning går till i praktiken.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i träningens biomedicin.

Vad kan du jobba med?

Efter utbildningen Biomedicin – inriktning träningsfysiologi finns möjlighet till arbete både i medicinska och träningsrelaterade branscher, i laboratorier inom privat eller offentlig verksamhet eller med produkter och tjänster i syfte att förebygga ohälsa eller förbättra hälsa och prestation.

Tidigare studenter arbetar exempelvis som forskningsassistent, träningsfysiolog, tränare, hälsoterapeut, laborant, ortopedteknisk handläggare, hälsocoach inom företagshälsovård och som biomedicinsk analytiker inom sjukvården (detta kräver en kompletterande utbildning). Utbildningen leder inte till ett specifikt yrke utan till jobb inom biomedicinska och hälsorelaterade verksamheter.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till magisterprogram i träningens biomedicin – hälsa, idrott och prestation, 60 hp, eller söka dig till andra magister- och masterutbildningar inom biomedicin, hälsa, träning och idrott. Du kan även gå en kompletterande utbildning till biomedicinsk analytiker och få legitimation för att jobba på sjukhus.

Studera utomlands

Kvinna ler. Foto.

Fem frågor till studenten Isa Rönneblad

Man står med armarna utåt på ett snöigt berg. Foto.

Isak Löfquist drivs av träningens mångsidighet

Kvinna håller i en paddel. Foto.

Fem frågor till RIU-studenten Elsa Ohrås

Biomedicins instagramkonto. Foto.

Följ programmet på Instagram!

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10015

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c, Naturkunskap 2 eller Kemi 1.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela