Digital design och innovation

180 hp

Som digital designer utformar du innovativa och värdeskapande digitala tjänster och produkter. På programmet Digital design och innovation lär du dig att förstå människan och hennes relation till teknologi, så att du kan skapa smarta och hållbara lösningar i en global värld som förändras snabbt.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

I vår designstudio varvar vi teori med praktiska moment. Det är en modern och kreativ lärmiljö där du tränar på att arbeta med verkliga designuppdrag från stora och små företag, från offentlig sektor och i olika forskningsprojekt. Designstudion är både ett pedagogiskt tillvägagångssätt och en fysisk plats. Du jobbar både med analogt och digitalt designarbete.

Kurser och kompetenser i fokus

Digital design och innovation ger dig goda teoretiska kunskaper och förmåga att använda dem praktiskt, vilket är väldigt viktigt för en designer. Under tre intensiva år lär du dig att designa digitala lösningar för en framtida hållbar arbetsmarknad. Du studerar hur teknologi, användarupplevelse och affärsmodeller samspelar för att du ska kunna skapa lösningar som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara.

Du utforskar olika former av interaktion och designar digitala lösningar. Det kan handla om mobila tjänster, webbplatser och så kallade digifysiska tjänster, som kombinerar digitala miljöer med fysiska miljöer och funktioner. Du arbetar med allt från tal, ljud, grafik och film till fysiska gränssnitt och visuell kommunikation.

Samverkan med arbetslivet

Du arbetar i projekt där du träffar professionella digitala designers, utvecklare och forskare. Deras erfarenhet och kunnande hjälper dig att forma din egen karriär, oavsett om du vill starta eget, vara anställd eller själv vill göra karriär som forskare.

Utbildning och arbetsliv kopplas ihop genom skarpa studiouppdrag och gästföreläsare. Du får stor möjlighet att lyfta din kompetens och göra dig attraktiv för arbetsgivare.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT20.

Kursernas ordning inom programmet (för studenter antagna HT20)PDF

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet informatik

År 1

År 2

 • Objektorienterad programmering och datastrukturer, 7,5 hp *
 • Fysiska material och informationsteknologi, 7,5 hp *
 • Designstudio – mobilitet, 7,5 hp *
 • Service design, 7,5 hp *
 • Människocentrerad artificiell intelligens, 7,5 hp *
 • Designforskning, 7,5 hp *
 • Designstudio – smarta samhällen, 7,5 hp *
 • Digital innovation, 7,5 hp *

År 3

 • Vetenskaplig metod och forskningsetik, 7,5 hp *
 • Hållbar design, 7,5 hp *
 • Sociokulturella perspektiv på digitala medier, 7,5 hp
 • Aktuella forskningsfrågor inom digital design och innovation, 7,5 hp *
 • Designstudio – hållbarhet, 7,5 hp *
 • Kandidatuppsats i informatik, 15 hp *
 • Valfri kurs, 7,5 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i informatik.

Möjligheter till vidare studier

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Masterprogram i digital tjänsteinnovation, 120 hp.

Arbetsliv

På utbildningen Digital design och innovation får du en bra grund för flera kreativa yrken som interaktionsdesigner, UX-designer, tjänstedesigner, digital strateg eller webbdesigner. På arbetsmarknaden behövs din kompetens och kunskap i att designa utifrån användares behov, tekniska förutsättningar och aktuella affärsmodeller.

Studera utomlands

Digital design och innovation är en utbildning med stark internationell profil. Under en hel termin hålls undervisningen på engelska. Programmet har kontakt med flera branschorganisationer runtom i världen.

Du har goda möjligheter att studera utomlands, eftersom Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med olika lärosäten. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2020

BI: 15,79

BII: 15,31

HP: 0,50

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13012

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik B (områdesbehörighet 7).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela