Sök Stäng

Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö

120 hp

På det tvååriga masterprogrammet i energismart innovation i byggd miljö får du ökad förståelse för förnybar energi i den byggda miljön, och du får arbeta praktiskt med att tillämpa lösningar på en av vår tids stora utmaningar, nämligen hur vi bygger ett urbant samhälle där energianvändning och energitill­försel är långsiktigt hållbar.

Om utbildningen

Vad läser du inom programmet?

En av de enskilt största utmaningarna som världssamfundet står inför idag är formandet av ett hållbart energisystem. En viktig pusselbit i detta gäller energianvändningen i den byggda miljön. Inom bygg- och energibranschen behövs kompetens som förstår utmaningarna, möjligheterna och principerna kring hur energilösningar kan implementeras i den byggda miljön.

Utbildningen fokuserar på tekniken kring smarta energilösningar i byggd miljö, samt på principer för framgångsrik implementering av dessa. Första terminen läser du gemensamma kurser inom programmets huvudområde. På det sättet får studenterna en gemensam kunskapsbas om bygg- och energiteknik. Därefter följer kurser som syftar till fördjupad teknisk kunskap samt kunskap om innovationsprocesser kopplade till implementation av energilösningar i den byggda miljön. Flera kurser är projektbaserade och sker i nära samarbete med näringslivet.

Programmet har nära anknytning till forskningen inom flera av Högskolans akademier samt till profilområdet Smarta städer och samhällen, och flera av dess lärare är aktiva forskare inom områden som innovation, bygginnovation, energieffektivisering, fjärrvärme och vindkraft.

Utbildningen sker på campus och ges på engelska.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

* ingår i huvudområdet byggteknik inriktning förnybar energi

År 1

År 2

  • Ekonomistyrning för byggande och energisystem, 7,5 hp*
  • Exergianalys i byggd miljö, 7,5 hp
  • Smart teknik för hållbarhet, 7,5 hp*
  • Fördjupningskurs i fjärrvärmeteknik, 7,5 hp*
  • Examensarbete inom byggteknik inriktning förnybar energi, 30 hp*

Efter utbildningen

Examen

Programmet leder till en masterexamen i byggteknik med inriktning förnybar energi.

Övrigt

Programmet är forskarutbildningsförberedande för Högskolans forskarutbildning inom Innovationsvetenskap.

Grupp människor i gula västar i en industri. Foto.

Fem frågor till alumnen Daniel Andrés Prieto

Kontakt

Mer information

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10007

Behörighetskrav:

Högskoleingenjörsexamen 180 hp inom byggteknik, energiteknik, maskinteknik eller motsvarande. Varav kurser om 7.5 hp inom teknikområdet byggteknik, 7,5 hp projektledning, 7,5 hp mekanik och 7,5 hp tillämpad fysik eller motsvarande, samt 22,5 hp matematik. Engelska 6.

Urvalsregler:

Urval görs på grundval av behörighetsgivande utbildning.

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela