Miljö, innovation och hållbarhet

180 hp

Som miljövetare med spetskompetens inom samhälle och ledarskap kan du spela en viktig roll i arbetet för en hållbar framtid. Programmet Miljö, innovation och hållbarhet är en tvärvetenskaplig utbildning som förbereder dig för att driva hållbarhetsarbete på en internationell arbetsmarknad, inom både privat och offentlig sektor. Du får kunskaper inom natur och miljö och samtidigt verktyg för att leda människor och fatta beslut.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Du studerar bland annat i Miljö-Biolabbet, som är en del av Rydberg Core Laboratory (RCL). RCL är en tvärvetenskaplig samling av labb med bas i naturvetenskap, tekniska vetenskaper och matematik. Du genomför spännande och innovativa experiment och projekt i en modern, stimulerande miljö. Redan under grundutbildningen testar du hur forskning går till i praktiken.

Kurser och kompetenser i fokus

Miljö, innovation och hållbarhet är en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig det bästa av två världar: en naturvetenskaplig grund med kunskaper om våra natur- och miljöresurser kombinerat med en samhällsvetenskaplig spets. Den här kombinationen ger dig förutsättningar att vara med och leda framtidens hållbarhetsarbete, både i Sverige och internationellt.

Du får verktyg för att driva hållbarhetsfrågor, leda människor och fatta beslut i olika typer av organisationer. Du utvecklar kunskaper och färdigheter inom ledarskap, kommunikation, miljömanagement, projektledning, hållbara affärsmodeller och miljöjuridik. Du har kurser som handlar om energifrågor, vattenreningstekniker, cirkulär resursanvändning och ekonomi.

Programmet har en tydlig internationell karaktär som förbereder dig för att leda arbete som kan möta globala miljöutmaningar. Du har undervisning både på svenska och engelska. Kurserna som ges på engelska motsvararar totalt ett helt läsår.

Samverkan med arbetslivet

Under utbildningen samverkar du med samhället omkring dig genom projekt, praktik och studiebesök. Det gör att du får insyn i arbetslivet och möjlighet att knyta viktiga kontakter redan under studietiden.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Kursernas ordning inom programmetPDF

* ingår i huvudområdet miljövetenskap

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

Miljöresurser och innovation för hållbarhet 7,5 hp *

Vattnets kemi och kretslopp 7,5 hp *

Markvetenskap – kretslopp och resurser 7,5 hp *

Atmosfär och klimat 7,5 hp *

Hållbara energisystem 7,5 hp *

Geografiska informationssystem 7,5 hp

Ekologi 5 hp

Vetenskapligt skrivande och retorik 7,5 hp

Samverkan för hållbar utveckling 2,5 hp *

År 2

Miljömanagement 10 hp *

Ledarskap – konsten att leda andra 5 hp

Miljörätt 15 hp *

Cirkulär ekonomi 7,5 hp

Vetenskaplig metodik 7,5 hp

Ekosystemtjänster och hållbar samhällsutveckling 15 hp *

År 3

Innovation för hållbar affärsutveckling 7,5 hp *

Innovation för hållbar vattenhantering 7,5 hp *

Kommunikationsstrategier och politik för hållbarhet 7,5 hp *

Miljöövervakning 7,5 hp *

Examensarbete i miljövetenskap 15 hp *

Projektledning för hållbarhet 7,5 hp

Praktiskt hållbarhetsarbete 7,5 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en filosofie kandidatexamen i miljövetenskap, 180 hp.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap, 60 hp.

Arbetsliv

Utbildningen Miljö, innovation och hållbarhet gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Det finns ett stort behov av personer med kompetens att driva och implementera hållbarhet inom både företag och andra organisationer. Utbildningen gör dig väl rustad att leda hållbarhetsarbete i både privat och offentlig sektor. Det är ett unikt program som utbildar framtida ledare, strateger, konsulter och innovatörer inom miljöbranschen.

Studera utomlands

På programmet Miljö, innovation och hållbarhet kan du välja att studera en termin utomlands. Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen, till exempel i Brasilien, Kina eller USA. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2019

BI: *

BII: *

HP: *

SA: 928

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10016

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela