Sök

Miljö, innovation och hållbarhet

180 hp

Vill du vara med och lösa vår tids stora utmaningar som klimatförändringen, plaster i haven och minskad biologisk mångfald? Utbildningen förbereder dig för att driva hållbarhetsarbete på en internationell arbetsmarknad, inom både privat och offentlig sektor. Du får breda kunskaper inom natur och miljö, och samtidigt verktyg för att leda människor och fatta beslut.

Om utbildningen

Vad är miljö, innovation och hållbarhet?

För att lösa komplexa miljöproblem behövs kunskap från flera olika ämnesområden. Utbildningen ger dig en gedigen naturvetenskaplig grund med kunskaper om våra natur- och miljöresurser, kombinerat med förståelse för samspelet mellan miljö, människa och samhälle. Den här kombinationen ger dig en helhetsförståelse för globala miljöproblem och förutsättningar att arbeta strategiskt med hållbarhet, både i Sverige och internationellt.

Du får fördjupade kunskaper i hur jordens livsuppehållande systemen fungerar och hur de påverkas av olika miljöproblem. Du lär dig att använda verktyg för att driva hållbarhetsfrågor, leda människor och fatta beslut i olika typer av organisationer. Andra viktiga områden som du kommer att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom är ledarskap, kommunikation, miljömanagement, projektledning, hållbara affärsmodeller och miljöjuridik. Genom att studera kurser som handlar om energifrågor, vattenreningstekniker, cirkulär resursanvändning och ekosystemtjänster utvecklar du förmågan att ta fram hållbara och resurseffektiva produkter, processer och arbetsätt.

Programmet har en tydlig internationell karaktär som förbereder dig för att leda arbete som kan möta globala miljöutmaningar. Du har undervisning både på svenska och engelska. Kurserna som ges på engelska motsvararar totalt en hel termin.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

* ingår i huvudområdet miljövetenskap

År 1

År 2

 • Miljömanagement, 10 hp*
 • Hållbart ledarskap, 5 hp
 • Miljörätt, 15 hp*
 • Cirkulär ekonomi, 7,5 hp
 • Vetenskaplig metodik, 7,5 hp
 • Ekosystemtjänster och hållbar samhällsutveckling, 15 hp*

År 3

 • Innovation för hållbar affärsutveckling, 7,5 hp* (på engelska)
 • Innovation för hållbar vattenhantering, 7,5 hp* (på engelska)
 • Projektledning för hållbarhet, 7,5 hp (på engelska)
 • Miljöövervakning, 7,5 hp* (på engelska)
 • Examensarbete i miljövetenskap, 15 hp*
 • Kommunikationsstrategier och politik för hållbarhet, 7,5 hp*
 • Praktiskt hållbarhetsarbete, 7,5 hp*

Programansvarig berättar


Samarbete med arbetslivet

Hållbar förändring kräver att samhällets olika aktörer drar åt samma håll. Under utbildningen tränar du på att samverka med samhället omkring dig genom projekt, praktik och studiebesök. Det gör att du får insyn i arbetslivet och möjlighet att knyta viktiga kontakter redan under studietiden.

Testa, pröva och experimentera

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. I Miljöbiologilabbet får du praktisk träning och lär dig bland annat att analysera både mark- och vattenprover.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en filosofie kandidatexamen i miljövetenskap, 180 hp.

Vad kan du jobba med?

Utbildningen gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden och våra examinerade studenter kan gå direkt ut i arbetslivet. Det finns ett stort behov av personer med miljö- och hållbarhetskompetens inom både företag, kommuner och länsstyrelser. Det är ett unikt program som utbildar framtida ledare, strateger, konsulter och innovatörer inom miljöbranschen. Efter examen kan du till exempel arbeta som:

 • Miljöchef, miljöansvarig eller miljöstrateg inom näringslivet.
 • Energi- och miljökonsult med fokus på till exempel CSR, miljöledning och miljömanagement.
 • Miljöhandläggare på kommuner och länsstyrelser eller som miljöinspektör.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap, 60 hp, eller annat magisterprogram inom miljö- och hållbarhetsområdet.

Studera utomlands

Man i vit skjorta och kavaj. Foto.

Fem frågor till studenten Filip Kaspersson

Man i vit skjorta och kavaj. Foto.

Thomas Jones är student och friidrottare

Skärmdump från Miljö, innovation och hållbarhets Instagramkonto. Foto.

Alumn gästar podd

Man i vit skjorta och kavaj. Foto.

Vad kan du jobba med efter utbildningen?

Skärmdump från Miljö, innovation och hållbarhets Instagramkonto. Foto.

Följ programmet på Instagram

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10016

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela