Miljö, innovation och hållbarhet

180 hp

Som miljövetare med spetskompetens inom samhälle och ledarskap kan du spela en viktig roll för en hållbar framtid. Programmet Miljö, innovation och hållbarhet är en tvärvetenskaplig utbildning som rustar dig för att driva hållbarhetsarbete på en internationell arbetsmarknad, inom både privat och offentlig sektor. Förutom kunskaper i natur och miljö får du verktyg för att leda människor och fatta beslut.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Studierna sker bland annat i Miljö-Biolabbet, som är en del av Rydberg Core Laboratory (RCL). Detta är en tvärvetenskaplig samling av flera labb som har en bas i tillämpad naturvetenskap, med kopplingar till tekniska vetenskaper och matematik. Här genomför du spännande och innovativa experiment och projekt i en modern, stimulerande miljö. Redan under grundutbildningen får du testa hur forskning går till i praktiken.

Kurser och kompetenser i fokus

Miljö, innovation och hållbarhet är en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig det bästa av två världar: Å ena sidan en naturvetenskaplig grund och kunskaper om våra natur- och miljöresurser, å andra sidan en samhällsvetenskaplig spets. Denna kombination skapar förutsättningar att leda framtidens hållbarhetsarbete i Sverige och internationellt

Utbildningen ger dig verktyg för att leda människor, driva hållbarhetsfrågor och fatta beslut i olika typer av organisationer. Du utvecklar kunskaper och färdigheter i bland annat ledarskap, kommunikation, miljömanagement, projektledning, hållbara affärsmodeller och miljöjuridik. Kopplingar till teknik- och ekonomiområdet finns i kurser som behandlar energifrågor, vattenreningstekniker och cirkulär resursanvändning och ekonomi.

Programmet har en tydlig internationell karaktär, vilket gör dig förberedd för att möta globala miljöutmaningar. Undervisningen sker på både svenska och engelska. De av programmets kurser som ges på engelska motsvararar ett helt läsår.

Samverkan med arbetslivet

Under utbildningens gång får du samverka med samhället omkring dig, genom till exempel studiebesök, projekt och praktik. Det ger dig insyn i arbetslivet och möjlighet att knyta viktiga kontakter redan under studietiden.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en filosofie kandidatexamen i miljövetenskap, 60 hp.

Möjligheter att studera vidare

Efter utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap, 60 hp.

Arbetsliv

Arbetsmarknaden har ett stort behov av kompetens som implementerar och driver hållbarhet inom företag och organisationer. Efter programmet Miljö, innovation och hållbarhet är du väl rustad för att leda hållbarhetsarbetet i både privat och offentlig sektor. Detta är ett unikt program som utbildar miljöbranschens framtida ledare, strateger, konsulter och innovatörer.

Studera utomlands

På programmet Miljö, innovation och hållbarhet kan du välja att studera en termin utomlands. Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt, till exempel i Brasilien, Kina eller USA. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

Möt våra studenter

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10016

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela