Miljö, innovation och hållbarhet

180 hp

Som miljövetare med spetskompetens inom samhälle och ledarskap kan du spela en viktig roll i arbetet för en hållbar framtid. Programmet Miljö, innovation och hållbarhet är en tvärvetenskaplig utbildning som förbereder dig för att driva hållbarhetsarbete på en internationell arbetsmarknad, inom både privat och offentlig sektor. Du får kunskaper inom natur och miljö och samtidigt verktyg för att leda människor och fatta beslut.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Du studerar bland annat i Miljö-Biolabbet, som är en del av Rydberg Core Laboratory (RCL). RCL är en tvärvetenskaplig samling av labb med bas i naturvetenskap, tekniska vetenskaper och matematik. Du genomför spännande och innovativa experiment och projekt i en modern, stimulerande miljö. Redan under grundutbildningen testar du hur forskning går till i praktiken.

Kurser och kompetenser i fokus

Miljö, innovation och hållbarhet är en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig det bästa av två världar: en naturvetenskaplig grund med kunskaper om våra natur- och miljöresurser kombinerat med en samhällsvetenskaplig spets. Den här kombinationen ger dig förutsättningar att vara med och leda framtidens hållbarhetsarbete, både i Sverige och internationellt.

Du får verktyg för att driva hållbarhetsfrågor, leda människor och fatta beslut i olika typer av organisationer. Du utvecklar kunskaper och färdigheter inom ledarskap, kommunikation, miljömanagement, projektledning, hållbara affärsmodeller och miljöjuridik. Du har kurser som handlar om energifrågor, vattenreningstekniker, cirkulär resursanvändning och ekonomi.

Programmet har en tydlig internationell karaktär som förbereder dig för att leda arbete som kan möta globala miljöutmaningar. Du har undervisning både på svenska och engelska. Kurserna som ges på engelska motsvararar totalt en hel termin.


Samverkan med arbetslivet

Under utbildningen samverkar du med samhället omkring dig genom projekt, praktik och studiebesök. Det gör att du får insyn i arbetslivet och möjlighet att knyta viktiga kontakter redan under studietiden.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet miljövetenskap

År 1

År 2

 • Miljömanagement, 10 hp *
 • Hållbart ledarskap, 5 hp
 • Miljörätt, 15 hp *
 • Cirkulär ekonomi, 7,5 hp
 • Vetenskaplig metodik, 7,5 hp
 • Ekosystemtjänster och hållbar samhällsutveckling, 15 hp *

År 3

 • Innovation för hållbar affärsutveckling, 7,5 hp *
 • Innovation för hållbar vattenhantering, 7,5 hp *
 • Projektledning för hållbarhet, 7,5 hp
 • Miljöövervakning, 7,5 hp *
 • Examensarbete i miljövetenskap, 15 hp *
 • Kommunikationsstrategier och politik för hållbarhet, 7,5 hp *
 • Praktiskt hållbarhetsarbete, 7,5 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en filosofie kandidatexamen i miljövetenskap, 180 hp.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i tillämpad miljövetenskap, 60 hp.

Arbetsliv

Utbildningen Miljö, innovation och hållbarhet gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden. Det finns ett stort behov av personer med kompetens att driva och implementera hållbarhet inom både företag och andra organisationer. Utbildningen gör dig väl rustad att leda hållbarhetsarbete i både privat och offentlig sektor. Det är ett unikt program som utbildar framtida ledare, strateger, konsulter och innovatörer inom miljöbranschen.

Studera utomlands

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2020

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10016

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Visa utbildningsinfo
HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10016

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela