Psykologi - inriktning idrott och motion

180 hp

Som beteendevetare arbetar du med människor och deras tankar, känslor och beteenden. Programmet Psykologi – inriktning idrott och motion är unikt i Norden. Här kombinerar du en utbildning i psykologi med kunskap om idrott, motion, ledarskap, prestation, motivation, livsstil och välbefinnande. Utbildningen ger dig kompetens för att hjälpa människor att prestera, må bra och utvecklas.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core"

”När jag började plugga ville jag jobba med elitidrott och idrottspsykologi. Utbildningens bredd och olika perspektiv har gjort mig mer intresserad av att jobba med beteendevetenskap och att kunna hjälpa människor att förändra sin livsstil.”

Marcus Enoksson, läser Psykologi – inriktning idrott och motion, 180 hp

Om utbildningen

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i psykologi med inriktning idrott och motion.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning har du behörighet att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i hälsa och livsstil samt kurserna Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare I och II, 30 hp + 30 hp.

Arbetsliv

Som beteendevetare är du kompetent inom flera olika fält på arbetsmarknaden som har människan som främsta fokus. Du kan till exempel arbeta med utbildning och utveckling av strategier för idrott, hälsa, motion och friskvård för individer inom hela samhällsspekrat, så väl som med individuell handläggning kopplat till individers hälsa inom det privata näringslivet såväl som inom offentlig sektor.

Du kan även arbeta som idrottskonsulent eller med utveckling inom förbund och föreningar eller hälso- och motionsinrättningar. Arbetsuppgifterna kan också handla om att utveckla mål och strategier för verksamheter i form av utbildning, utveckling och fortbildning.

Studera utomlands

Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig mer kvalificerad på arbetsmarknaden. Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12801

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela