Psykologi - inriktning idrott och motion

180 hp

Som beteendevetare arbetar du med människor och deras tankar, känslor och beteenden. Programmet Psykologi – inriktning idrott och motion vid Högskolan i Halmstad är unikt i Norden. Här kombinerar du en utbildning i psykologi med kunskap om idrott, motion, ledarskap, prestation, motivation, livsstil och välbefinnande. Utbildningen ger dig kompetens att hjälpa människor att prestera, må bra och utvecklas.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core"

”När jag började plugga ville jag jobba med elitidrott och idrottspsykologi. Utbildningens bredd och olika perspektiv har gjort mig mer intresserad av att jobba med beteendevetenskap och att kunna hjälpa människor att förändra sin livsstil.”

Marcus Enoksson, läser Psykologi – inriktning idrott och motion, 180 hp

Om utbildningen

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT19.

Kursernas ordning inom programmetPDF

* ingår i huvudområdet psykologi

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

Introduktion till idrotts- och motionspsykologi 13 hp *

Socialpsykologi 7,5 hp *

Hälsopsykologi 7,5 hp *

Kunskap och verkan – hur människan formar världen (Common Core-kurs) 2 hp

Kognitiva processer 7,5 hp *

”Från vaggan till graven” 15 hp *

Vetenskaplig forskningsmetodik inom psykologi I 3,5 hp

Akademisk kommunikation (Common Core-kurs) 4 hp

År 2

Hälsa inom idrott och motion 13 hp

Psykologiska interventioner i idrotts- och motionskontexter I 13 hp

Samtal och kommunikation 11 hp *

Vetenskaplig forskningsmetodik inom psykologi II 7,5 hp *

Vetenskaplig rapport i psykologi 7,5 hp *

Valbara kurser:

Två kurser à 4 hp vardera ur Högskolans Common Core-utbud

År 3

Vetenskaplig forskningsmetodik inom psykologi III 15 hp *

Examensarbete i psykologi 15 hp *

Samtal och kommunikation fördjupningskurs 6,5 hp *

Psykologiska interventioner i idrotts- och motionskontexter II 13 hp *

Verksamhetsförlagda studier 6,5 hp

En valbar kurs à 4 hp ur Högskolans Common Core-utbud

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i psykologi med inriktning idrott och motion.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i hälsa och livsstil samt kurserna Att arbeta som idrottspsykologisk rådgivare I och II, 30 hp + 30 hp.

Arbetsliv

Som beteendevetare är du kompetent inom flera av arbetsmarknadens olika fält som har människan i fokus. Du kan arbeta med utbildning och utveckling av strategier för idrott, hälsa, motion och friskvård för individer inom hela samhällsspekrat. Det kan handla om handläggning kopplad till individers hälsa både inom det privata näringslivet och i offentlig sektor.

Du kan också arbeta som idrottskonsulent eller med verksamhetsutveckling inom förbund och föreningar eller på hälso- och motionsinrättningar. Du kan ha arbetsuppgifter som handlar om att utveckla mål och strategier för verksamheter genom utbildning, utveckling och fortbildning.

Studera utomlands

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2019

BI: 13,73

BII: 13,60

HP: 0,45

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2019 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12801

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela