Sök

Strategisk svenska - digital kommunikation, forensik och marknadsföring

180 hp

Med en utbildning inom strategisk svenska kan du arbeta med alltifrån brottsutredning till företags kommunikation och språklig marknadsföring. Du kan till exempel arbeta med kriminaltekniska utredningar, med företags sökoptimering och tillgänglighet eller som copywriter med slogans och sociala medier. Utbildningen är idag helt unik i sitt slag i landet.

Om utbildningen

Vad läser du inom programmet?

Språkkompetens är efterfrågad inom många sektorer i det digitala samhället. Genom välskrivna, sökbara och tilltalande texter blir det möjligt att nå fram i informationsbruset för både företag, myndigheter och organisationer. Kompetenser i att strategiskt analysera språk och textmassor behövs för att utveckla verksamheter, men också för att bidra till brottsutredning och informationssäkerhet. Digitala kanaler utnyttjas även av kriminella och här kan språkanalyser bli ett innovativt forensiskt verktyg.

Under utbildningens gång utvecklar du verktyg för att analysera och producera språk och texter, muntligt såväl som skriftligt. Inom programmet har du efter hand möjlighet att specialisera dig inom digital kommunikation, forensik eller marknadsföring – genom examinationsuppgifter, projekt, praktikplatser och examensarbete. På så sätt spetsar du din utbildning så att den passar dig.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

* ingår i huvudområdet svenska språket

År 1

Termin 1 – Introduktion till strategisk svenska

 • Introduktion till svenska språket och svensk språkvetenskap, 7,5 hp*
 • Svenska språkets struktur, 7,5 hp*
 • Språket i det digitala samhället, 7,5 hp
 • Professionellt skrivande, 7,5hp*

Termin 2 – Textproduktion för digitala plattformar

 • Språkförändring och textkritik i det digitala samhället, 7,5 hp*
 • Strategisk språkproduktion i digitala genrer, 7,5 hp
 • Undertextning och webbtillgänglighet, 7,5 hp
 • Global kultur och kommunikation, 7,5 hp

År 2

Termin 3 – Forensisk lingvistik

 • Språk, lag och brott, 7,5 hp
 • Forensisk interaktion och samtalsanalys, 7,5 hp*
 • Textuell upphovsanalys, 7,5 hp
 • Språklig profilering, 7,5 hp*

Termin 4 – Lingvistik i marknadsföring

 • Multimodalt betydelseskapande, 7,5 hp*
 • Retorik och etik för digital marknadsföring, 7,5 hp
 • Kommunikationsstrategier, 7,5 hp
 • Språkvetenskapligt projekt, 7,5 hp*

År 3

Termin 5

 • Praktik med fördjupningsprojekt I, 15 hp
 • Praktik med fördjupningsprojekt II, 15 hp
  eller
 • Utlandsstudier, 15 hp eller 30 hp

Termin 6 – Vetenskaplig fördjupning i strategisk svenska

 • Språkvetenskapliga teorier och metoder, 15 hp*
 • Självständigt arbete i svenska språket, 15 hp*

Programansvarig berättar

Samarbete med arbetslivet

Under programmet ingår kontinuerligt samverkan med företag, arbetslivscase och möten med yrkesverksamma. I programmet ingår också möjlighet till en hel termins praktik. Du väljer själv om du vill förlägga praktiken på en eller två arbetsplatser och du genomför ett eller flera utvecklingsprojekt om arbetsplatsens kommunikation.

Testa, pröva och experimentera

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har nära till Digitalt laborativt centrum (DLC) som är en digital, utforskande miljö med fokus på lärande, kreativitet, kommunikation och kultur.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder till en kandidatexamen i svenska språket.

Vad kan du jobba med?

Efter examen har du utvecklat en eftersökt expertis som ger en mängd möjligheter på arbetsmarknaden. Du kan till exempel arbeta inom polisen, på reklambyråer, webbyråer, kommunikationsföretag, eller kommunikationsavdelningar på företag, myndigheter eller andra organisationer. Din yrkesroll ger dig också goda möjligheter att driva eget företag och ta frilansuppdrag.

Studera utomlands

Möt våra studenter och tidigare studenter

Tve kvinnor står bredvid varandra och ler och tittar in i kameran. Foto.

Fem frågor till studenten Erik Sundgren

Tve kvinnor står bredvid varandra och ler och tittar in i kameran. Foto.

Från kurslitteratur till praktiskt arbete

Ung kvinna står framför en svart vägg och ler. Foto.

Språkvetaren Lisa Närenborn jobbar på ett internationellt IT-säkerhetsbolag

Kvinna sitter och pratar. Foto.

Skrivandet är den röda tråden i Julias val

Kvinna pratar framför en tegelbyggnad. Foto.

Student Matilda Mared samarbetar med Länsstyrelsen

Leende kille i bak- och framvänd keps, glasögon, ljus denimskjorta - datorskärmen skymtar också. Foto.

Kunskaper om språk, text och målgrupper väger tungt för digital marknadsförare

Möt våra lärare och forskare

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: *

BII: -

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11308

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela