Sök Stäng

Disputation Maria Lönn

Avhandlingens titel:
Weighted blankets as a sleep intervention for children with ADHD

Ordförande för disputationsakten:
Andreas Ivarsson, professor i idrottspsykologi

Opponent:
Pernilla Garmy, professor i omvårdnad, Högskolan Kristianstad

Ledamöter i betygsnämnden:
Annika Norell, docent i psykologi, Örebro Universitet
Björn Slaug, docent, Lunds Universitet
Magnus Tideman, professor i socialt arbete, inriktning funktionshinder, Högskolan i Halmstad

Handledare:
Ingrid Larsson, professor i omvårdnad, Högskolan i Halmstad

Välkommen!