Sök Stäng

Användningsvillkor för e-resurser

Du har rätt att använda bibliotekets databaser, e‑tidskrifter och e‑böcker för studier eller forskning. Att använda e‑resurserna för kommersiellt bruk eller för ett företags räkning är däremot inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att systematiskt ladda ner innehåll, inte heller att använda programvara eller script som automatiserar nedladdning.

Det är okej att

  • skriva ut och kopiera enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt
  • ladda ner enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt
  • skicka enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt till dig själv.

Det är för det mesta okej att

  • som lärare använda enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt i kurskompendier (tryckta eller elektroniska)
  • som forskare, i vetenskapligt syfte, dela med sig av enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt till kollegor vid andra institutioner, s.k. scholarly sharing.

Det är inte okej att

  • skriva ut eller ladda ner hela tidskriftsnummer eller böcker
  • systematiskt ladda ner eller skriva ut stora mängder material
  • lägga upp eller sprida upphovsrättskyddat material
  • sälja eller vidaredistribuera material.

Det är aldrig tillåtet att använda materialet i kommersiella syften.


uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt