Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) har en profilering mot lärande, digitalisering och social förändring. Forskningen inom CLKS spänner över ett stort fält, från frågor om hur lärande, språk och makt bevarar och förändrar samhället till kunskap om metoder för undervisning. Forskningen ska vara värdeskapande och uppmärksammar genomgående de globala målen i Agenda 2030 och dess fokus på hållbarhet, jämlikhet och rättvisa.

Områden

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

Forskare och DLC

Personer håller i olika pusselbitar som bildar en hjärna. Illustration.

Forskningsprojekt vid CLKS

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

Forskarskolor

Personer håller i olika pusselbitar som bildar en hjärna. Illustration.

Publikationer

Gruppbild av nio forskare som står i en trappa. Foto.

Forskningsnyheter från CLKS

Personer håller i olika pusselbitar som bildar en hjärna. Illustration.

Mer information

CLKS är en del av Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Forskningsledare är Claes Malmberg.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt