Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Vid Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) bedrivs forskning inom utbildningsvetenskap, kultur, språk och samhällsvetenskap.

 • Navigera på sidan

Om CLKS

Forskningen vid CLKS har utbildningsvetenskap som styrkeområde och bidrar till förståelse för samhällets utveckling i relation till olika samhällsutmaningar.

CLKS jobbar med flera inriktningar:

 • Lärande, kunskapsbildning, utbildning och bildning.
 • Studier av pedagogiska interventioner.
 • Ämnesdidaktik och didaktik.
 • Forskning om profession, samhällelig och politisk styrning.
 • Forskning om flerspråkighet, likvärdighet och nyanlända i utbildningssystemet.
 • Forskning om digitala teknologier i utbildning.

Forskningen är tvärdisciplinär med en mångfald av metoder. Det finns även ytterligare forskning inom miljön som inte faller direkt under utbildningsvetenskap.

CLKS är en del av Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Forskningsledare är Marie-Helene Zimmerman Nilsson.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Forskningen inom CLKS kännetecknas av ett nära samarbete med förskolor, skolor, kommuner och övriga samhället.

Färgglada pennor, ljushårig flicka sitter och skriver

Knyter an till samhällsutmaningar

Forskningen inom CLKS bidrar till förståelse för samhällets utveckling i relation till olika samhällsutmaningar såsom digitalisering, integration, globalisering och marknadisering. Forskningen bidrar även till utveckling av praktiska metoder och verktyg för lärare och pedagoger i olika former av undervisningsyrken.

Forskningen inom CLKS kännetecknas av ett nära samarbete med förskolor, skolor, kommuner och övriga samhället.

Exempel på forskningsprojekt inom CLKS

Forsknings- och samverkansprojekt

Projekt om digitaliseringens möjligheter och utmaningar för lärande

Ämnesdidaktiska projekt

 • Fler bråk i matematikundervisningen: En aktionsforskningsstudie där lärare lär om progression
 • Coteaching – hur äldre elever kan bidra till kemiundervisningen

Kommunikation och kultur

 • Skönlitteratur och empati i olika yrken – tre forskningsprojekt
 • Språk och makt
 • Kulturarv och museer

Politiska och sociala aspekter på utbildning

Ytterligare forskning inom CLKS

 • FIRe (Future Inclusive Rescue service)

Avslutade projekt

 • Vindkraftslandskap och estetik i Skandinavien
 • Teoretiska perspektiv på examensarbete som litteraturstudie
 • Research on Innovation in a Societal Perspective (RISP)
 • Framtidens lärande: Aktörskap, nya kommunikations-teknologier och digitala medier

uppdaterad

2019-02-25

Kontakt

Dela