Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS)

Vid Centrum för lärande, kultur och samhälle (CLKS) bedrivs forskning inom utbildningsvetenskap, kultur, språk och samhällsvetenskap.

Om CLKS

Forskningen vid CLKS har utbildningsvetenskap som styrkeområde och bidrar till förståelse för samhällets utveckling i relation till olika samhällsutmaningar.

Framtidens digitala lärande i skolan, FDLIS – inspirationskonferens

Konferensen riktar sig till politiker, tjänstemän och lärare som vill lära sig mer om projektet Framtidens digitala lärande i skolan, FDLIS, och mer konkret om de olika aktiviteter som pågår på kommunernas skolor och inom den forskning som kopplats till arbetet.

Information om och anmälan till inspirationskonferensen den 4 december

CLKS jobbar med flera inriktningar:

 • Lärande, kunskapsbildning, utbildning och bildning.
 • Studier av pedagogiska interventioner.
 • Ämnesdidaktik och didaktik.
 • Forskning om profession, samhällelig och politisk styrning.
 • Forskning om flerspråkighet, likvärdighet och nyanlända i utbildningssystemet.
 • Forskning om digitala teknologier i utbildning.

Forskningen är tvärdisciplinär med en mångfald av metoder. Det finns även ytterligare forskning inom miljön som inte faller direkt under utbildningsvetenskap.

collage med världskarta, flicka som skriver, kille med VR glasögon, smeknamn skrivna, forskare som kollar i en bok med lärobokstext bakom samt böcker med hörlurar


Forskning knyter an till samhällsutmaningar

Forskningen inom CLKS bidrar till förståelse för samhällets utveckling i relation till olika samhällsutmaningar såsom digitalisering, integration, globalisering och marknadisering. Forskningen bidrar även till utveckling av praktiska metoder och verktyg för lärare och pedagoger i olika former av undervisningsyrken.

Forskningen inom CLKS kännetecknas av ett nära samarbete med förskolor, skolor, kommuner och övriga samhället.

CLKS är en del av Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Forskningsledare är Marie-Helene Zimmerman Nilsson.

Forskningsprojekt inom CLKS

Inom CLKS, Centrum för lärande, kultur och samhälle, pågår forskningsprojekt inom flera olika områden. Några av dem listas här.

Pågående projekt

Ytterligare forskning inom CLKS

FIRe (Future Inclusive Rescue service)

Avslutade projekt

 • Vindkraftslandskap och estetik i Skandinavien
 • Teoretiska perspektiv på examensarbete som litteraturstudie
 • Research on Innovation in a Societal Perspective (RISP)
 • Framtidens lärande: Aktörskap, nya kommunikations-teknologier och digitala medier

Publikationer CLKS

De senaste tio publikationerna från CLKS som är registrerade i DiVA, Högskolans Digitala vetenskapliga arkiv.

CLKS senaste tio publikationer:

 • Artikel i tidskrift
 • Björkén-Nyberg, Cecilia (2020).
  Hearing, Seeing, Experiencing : Perspective Taking and Emotional Engagement through the Vocalisation of Jane Eyre, Heart of Darkness and Things fall apart. International Journal of Language Studies, 14 (1). (Accepted)

  Se post i DiVA

 • Karlsson, Göran; Nilsson, Pernilla (2019).
  A Web-Based Guiding Framework for Student Teachers' Self-Reflective Practice. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, 14 (3), s. 39 - 54.

  Se post i DiVA DOI: 10.4018/IJWLTT.2019070104

 • Karlsson, Göran; Nilsson, Pernilla (2019).
  A Web-Based Guiding Framework for Student Teachers’ Self-Reflective Practice. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, 14 (3), s. 39 - 54.

  Se post i DiVA DOI: 10.4018/IJWLTT.2019070104

 • Hildebrand, Kristina (2019).
  Beverly Kennedy. Journal of International Arthurian Society, 7 (1), s. 22 - 23.

  Se post i DiVA

 • Nilsson, Pernilla; Karlsson, Göran (2019).
  Capturing student teachers’ pedagogical content knowledge (PCK) using CoRes and digital technology. International Journal of Science Education, 41 (4), s. 419 - 447.

  Se post i DiVA DOI: 10.1080/09500693.2018.1551642

 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Aldrin, Emilia (2019).
  Användarnamn : att namnge sig själv. Sånt vi bara gör. Carlsson Bokförlag, Stockholm. S. 148 - 150.

  Se post i DiVA

 • Nilsson [peni], Pernilla; Alonzo, Alicia; Berry, Amanda (2019).
  Capturing and representing the complexity of PCK-in-action. Repositioning Pedagogical Content Knowledge in Teachers’ Knowledge for Teaching Science. Springer, Singapore. S. 271 - 286.

  Se post i DiVA DOI: 10.1007/978-981-13-5898-2

 • Konferensbidrag
 • Widing, Lizette; Nilsson, Pernilla; Granklint Enochson, Pernilla (2019).
  A Student-Active Approach to Science Models and Representation. European science education research association (ESERA'19), Bologna, Italy, August 26-30, 2019.

  Se post i DiVA

 • Nilsson [peni], Pernilla; Widing, Lizette; Granklint Enochson, Pernilla (2019).
  A Student-Active Approach to Science Models and Representation. European Science Education Research Association (ESERA) Bologna, Italy, August 26-30, 2019.

  Se post i DiVA

 • Isaksson, Anna; Nilsson, Pernilla (2019).
  Att integrera jämställdhetsperspektiv i en utbildning. Högskolepedagogisk konferens 2019, Högskolan i Halmstad.

  Se post i DiVA

Senaste forskningsnyheterna från CLKS på Samspel

uppdaterad

2019-10-14

Kontakt

Dela

Kontakt