Sök

SLEEP – Sömnintervention för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Syftet är att undersöka sömn hos barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPS) och hur det påverkar barnets välbefinnande (longitudinell design) samt att utvärdera en sömnintervention med tyngdtäcke för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sömnbesvär (RCT design).

Det finns begränsade studier om hälsoeffekter eller hälsoekonomiska fördelar för sömninterventioner för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det finns inte heller några enhetliga patientrapporterade mått (PROM) eller Patientrapporterade erfarenhetsåtgärder (PREM) för sömn i den här patientgruppen som kan användas för att främja välgrundade beslut i Sverige.

Projektet avser att bidra med en bättre förståelse för relevanta och giltiga metoder för utvärdera hälsorelaterade resultat, sömn och kostnadseffektivitet i interventioner på barn med NPS och sömnproblem.

Projektperiod:

 • 2019–2025

Anslagsgivare:

 • Novista AB
 • CVHI
 • KK-stiftelsen
 • ForteRegion Halland
 • Sparbanksstiftelsen
 • Majblomman

Partner/samverkan

 • Novista AB
 • Carmona AB
 • Region Halland

Projektledare:

Projektdeltagare:

Publikationer:

 • Larsson, I., Aili, K., Nygren, J.M, Johansson, P., Jarbin, H., & Svedberg, P. (2022). "SLEEP - An intervention with weighted blankets for children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and sleep problems: study protocol for a randomised control trial." BMJ Open 12:e047509. doi:10.1136/bmjopen-2020-047509
 • Larsson, I., Aili, K., Nygren, J.M, Jarbin, H., & Svedberg, P. (2021). "Parents’ experiences of the weighted blankets’ impact on children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and sleep problems –a qualitative study." Journal of Environmental Research and Public Health,18, 12959. https://doi.org/10.3390/ijerph182412959

Mer information:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt