Sök

SLEEP – Sömnintervention för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Syftet är att undersöka sömn hos barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur det påverkar barnets välbefinnande (longitudinell design) samt att utvärdera en sömnintervention med tyngdtäcke för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sömnbesvär (RCT-design).

Det finns begränsade studier om hälsoeffekter eller hälsoekonomiska fördelar för sömninterventioner för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det finns inte heller några enhetliga patientrapporterade mått (PROM) eller Patientrapporterade erfarenhetsåtgärder (PREM) för sömn i den här patientgruppen som kan användas för att främja välgrundade beslut i Sverige.

Projektet avser att bidra med en bättre förståelse för relevanta och giltiga metoder för utvärdera hälsorelaterade resultat, sömn och kostnadseffektivitet i interventioner på barn med NPS och sömnproblem.

Om projektet

Projektperiod:

  • 2018–2025

Finansiärer:

  • KK-stiftelsen
  • Forte

Samverkanspartner:

  • Barn och ungdomspsykiatrin, Region Halland
  • Novista AB

Projektledare:

Andra deltagande forskare:

Publikationer:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt