Sök

iHelm: AI för klimatet och hållbarheten för närsjöfartyg

Syftet med detta projekt är att vidareutveckla en aktuell prototyp till en minimumlönsam produkt, och industrialisera lösningen i slutet av detta projekt. Huvudsyftet med produkten är att minska utsläppen från marina kommersiella närsjöfartyg, till exempel transportfärjor, genom att vägleda operatören mot grön drift.

Assistansfunktionen AI-baserat beslutsfattande kommer att visa den bästa operativa punkten för miljön, passagerarnas komfort samt ankomsttid baserat på en stor mängd operativa data. Produkten, en databaserad tjänst, kommer att använda artificiell intelligens (AI) för att identifiera arbetssätt, använda realtidsdata och kategorisera verksamheten.

Den nuvarande prototypen är baserad på färdig hårdvara med förenklad mjukvara. Den första prototypen visade en potential för betydande bränsle- (10–35 %) och utsläppsminskningar för det marina kommersiella segmentet med potential att skapa en hållbar verksamhet. Men för att göra ett positivt affärscase av denna idé måste en del av driftsättningen, mjukvaruanpassning till drift samt underhåll automatiseras med hjälp av AI-teknik.

Därför kommer projektet att bedriva forskning om AI för medvetna system, och utveckla nya maskininlärningsmetoder och beslutsstödsverktyg som förbättrar operativ effektivitet och minskar olämplig användning av komplex utrustning.

En framgångsrik produkt kommer att leda till att resursutbildningstiden avsevärt förkortas (för närvarande behövs flera års erfarenhet), och därmed gå mot en resurseffektivitet för detta segment. Projektet syftar till att stärka partnerskapet mellan industrin, AI-forskning i Sverige och klimatförändringar för det marina segmentet.

Resultatet av detta projekt bör också hjälpa myndigheter att definiera nya sätt att mäta och genomdriva engagemang för utsläppsmål inom det marina kommersiella segmentet.

Om projektet

Projektperiod

  • 2021–2023

Projektledare

Andra deltagande forskare

Samverkanspartner

  • CetaSol AB, ett nybildat samarbete mellan Volvo Penta och Qamcom Group för marina kommersiella energilösningar.
  • Qamcom Group, expert på utveckling av mjukvara och hårdvara. Qamcom kommer att bidra med industrialisering av hårdvaru- och mjukvaruplattformar.

Finansiärer

  • Vinnova

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt