Sök

Ökad kardiovaskulär hälsa genom AI-assisterad analys av vårdförlopp

Projektets huvudsakliga syfte är att öka förståelsen för vårdförlopp och sjukdomsutveckling samt dess behandling av patienter med diagnostiserad ateroskleros (åderförkalkning) och därtill kopplade kardiovaskulära händelser.

Projektet genomförs under forskningsprofilen CAISR Health med Högskolan i Halmstad, Novartis Sverige och Region Halland. CAISR Health är en forskningsprofil inom informationsdriven vård vid Högskolan i Halmstad, där forskning om utveckling av AI-verktyg möter forskning om hur dessa verktyg kan implementeras inom hälso- och sjukvården.

Detta projekts övergripande vetenskapliga syfte är att med hjälp av AI-baserad analys skapa ny kunskap kring vårdförlopp, sjukdomsutveckling, behandling och resursnyttjande för den aktuella kohorten (högriskpatienter med ateroskleros). Sådan ny kunskap skulle kunna innefatta vilka vårdflöden och vårdprocesser som är mer lämpliga i specifika situationer och i förlängningen kunna leda till användning av beslutsstödsystem för optimering av vårdkvalité och resursnyttjande. Vidare så är det vetenskapliga syftet att förstå hur AI-baserade verktyg och system kan utvecklas så att de kan tolkas och tillämpas av kliniker.

Om projektet

Projektperiod

  • Januari 2022–december 2024

Projektledare

Andra deltagande projektmedlemmar

Finansiärer

  • KK-stiftelsen

Samverkanspartners

  • Region Halland
  • Novartis AB

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt