Sök

Energigruppen vid Högskolan i Halmstad

Energigruppen vid Högskolan i Halmstad är en informell grupp som bedriver både undervisning och forskning.

Energigruppens medarbetare

Urban Persson, professor i förnybara energisystem

Urban Persson forskar om fjärrvärme- och kylsystem ur ett europeiskt perspektiv, med fokus på geografisk kartläggning av krav och tillgångar, investeringskostnadsmodellering, användande av överskottsvärme och integration av förnybara värmekällor. Han undervisar i kurser i geografiska informationssystem (GIS) och energidistribution i den byggda miljön. Han är medlem i Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskaps akademiråd och i styrkommitéen för forskningsmiljön RLAS.

Profilsida Urban Persson Länk till annan webbplats.

Artikel: Heat Roadmap Europe ritar om kartan för EU:s energiförsörjning Länk till annan webbplats.

Sven Werner, professor emeritus i energiteknik

Sven Werner är inte längre aktiv inom utbildning, men han är fortfarande nyfiken på ytterligare utveckling av fjärrvärme. Han deltar i forskningsprojekt som rör olika aspekter av fjärde generationen fjärrvärme.

Profilsida Sven Werner Länk till annan webbplats.

Artikel: Forskning driver fram europeisk fjärrvärme Länk till annan webbplats.

Artikel: Värmedetektiven som kom in från kylan Länk till annan webbplats.

Fredric Ottermo, docent i energiteknik

Fredric Ottermo undervisar i kurser i tillämpad fysik, förnybara energisystem och vindkraft. Han forskar om vindkraft, till exempel integrationsfrågor, men också fysiska aspekter av specifika applikationer som vindkraftverk med vertikal axel. Fredric Ottermo är ledamot i RLAS styrkommitté.

Profilsida Fredric Ottermo Länk till annan webbplats.

Mei Gong, docent i energiteknik

Mei Gong undervisar i olika energirelaterade kurser. Hennes huvudområde för forskning är fjärrvärme, integrerade energisystem och exergyanalys. Mei Gong är medlem i Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskaps akademiråd.

Profilsida Mei Gong Länk till annan webbplats.

Kristina Lygnerud, universitetslektor i energiteknik

Kristina Lygnerud forskar om affärsmodeller för fjärrvärme. Hon är också ansluten till Svenska miljöforskningsinstitutet IVL.

Profilsida Kristina Lygnerud Länk till annan webbplats.

Svenska miljöforskningsinstitutet IVL Länk till annan webbplats.

Heidi Norrström, arkitekt SAR/MSA och universitetslektor i energiteknik

Heidi Norrströms nuvarande forskning är ett tvärvetenskapligt projekt i samarbete med Halmstad Energi & Miljö och Malmö universitet som handlar om implementering av 4GDH, fjärde generationen fjärrvärme. Syftet är att undersöka acceptans för att identifiera eventuella hinder som kan uppstå när denna nya teknik introduceras. Inom arkitekturområdet är hennes forskningsfokus energieffektivitet och bevarande i existerande byggd miljö. Hon undervisar i vetenskaplig metod på kandidatnivå och på Masternivå håller hon kurser i bland annat hållbar byggnad och planering samt energi i byggnader.

Profilsida Heidi Norrström Länk till annan webbplats.

Erik Möllerström, universitetslektor i energiteknik

Erik Möllerström undervisar främst inom vindteknik men ansvarar även för solenergikurser som hålls i samarbete med Högskolan Dalarna. Hans forskning handlar om vindkraft och inkluderar vindkraftverk med vertikal axel samt systemrelaterad forskning om konventionell vindkraft. Erik Möllerström är avdelningschef för Avdelningen för bygg- och energiteknik. Han är också inernationell koordinator vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.

Profilsida Erik Möllerström Länk till annan webbplats.

Artikel: Vertikalaxlade vindkraftverk kan bli ännu tystare Länk till annan webbplats.

Helge Averfalk, universitetslektor i energiteknik

Helge Averfalk är programansvarig för programmet Ingenjör i hållbar energi. Han forskar om fjärrvärme- och kylsystem, med ett särskilt intresse för lågtemperaturaspekter. Han undervisar i kurser i energiförsörjning, fjärrvärmeteknik och energipolitiska verktyg.

Profilsida Helge Averfalk Länk till annan webbplats.

Artikel: Lågtempererad fjärrvärme hållbar lösning på framtidens värmebehov Länk till annan webbplats.

Petter Eklund, universitetslektor i energiteknik

Petter Eklund undervisar huvudsakligen i elektroteknik och förnybar kraftproduktion. Hans forskning handlar främst om design av elektriska maskiner med permanentmagnet, med fokus på generatorer för förnybar kraftproduktion och alternativ till permanentmagneter med sällsynt jord.

Profilsida Petter Eklund Länk till annan webbplats.

Luis Sánchez García, doktorand i fjärrvärme

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt