Sök

Nordic Health Promotion Research Conference

Den 14–16 juni 2023 var Högskolan i Halmstad värd för den tionde nordiska hälsofrämjande forskningskonferensen med titeln ”Hållbarhet och dess påverkan på hälsa och välbefinnande”.

Two people dressed in winter clothes walk on a beach, the light from the sunset reflects on them from the left. Photo.

Hållbarhet och dess påverkan på hälsa och välbefinnande

Den tionde Nordic Health Promotion Research Conference fokuserade på FN:s Agenda 2030 och hållbarhetsmålens påverkan på hälsa och välbefinnande. Konferensen betonade mål 3: God hälsa och välbefinnande, men också på hur detta påverkar de andra 16 målen – hur kan Agenda 2030 förstås ur ett hälsofrämjande perspektiv, och vilka insatser måste göras för att upprätthålla hållbarhet efter 2030?

Social hållbarhet i förhållande till jämställdhet inom hälsa och social rättvisa

Konferensens första undertema tog upp frågor om hållbarhet ur ett kritiskt välfärdsperspektiv. Den fortsatte diskussionen från den tidigare konferensen om samhälleligt ansvar eller individuella skyldigheter men breddade den ytterligare för att betona den globala hållbarhetsskalan, som tas upp i Agenda 2030. Ett intersektionellt perspektiv avslöjade hur sociala klassificerande faktorer för hälsa som kön, ålder, klass, etnicitet, funktionshinder och sexualitet är relaterade. En avgörande faktor för social hållbarhet är jämlik hälsa och social rättvisa. Utsatta grupper som migranter, barn och äldre behöver särskild uppmärksamhet för att nå de globala målen för hållbar utveckling som formuleras i Agenda 2030.

E-hälsa och implementering av digitala innovationer för hälsofrämjande

Detta undertema var relaterat till utvecklingen av e-hälsostrukturer i samhället, implementering av digitala innovationer för hälsofrämjande, och hur de bidrar till förbättrad jämlikhet, effektivitet och kvalitet i hälso- och välfärdstjänster. E-hälsostrukturer och metoder (inklusive m-hälsa, mobil hälsa) har blivit allmänt integrerade i samhället och en del av vardagen för de flesta individer i alla åldersgrupper. En betydande utmaning för hälsofrämjande när det gäller e-hälsa och digitala innovationer är att förändra tjänster, inklusive spridning och implementering i praktiken. Digitala innovationer måste säkerställa faktiska förbättringar, värde och bemyndigande för användare att förbättra hälsa och välbefinnande i befolkningen.

Hållbar hälsa inom fysisk aktivitet och idrott

Det tredje undertemat fokuserade på strategier som underlättar ett hälsofrämjande samhälle där alla människor kan vara friska och nå sin fulla potential genom deltagande i olika organiserade och oorganiserade fysiska aktivitetsmiljöer och aktiviteter. Undertemat fokuserade också på hållbart deltagande i idrott, inklusive idrottsföreningarnas roll i främjande av fysisk aktivitet, främjande av fysisk aktivitet i skolor och främjande av fysisk aktivitet som hälsofrämjande/sjukdomsförebyggande initiativ i olika befolkningsgrupper från ett tränings- och rehabiliteringsperspektiv.

Huvudtalare

Kvinna vid bord. Foto

Professor Evelyne de Leeuw

Evelyne de Leeuw är professor i urban hälsa och policy vid University of New South Wales i Sydney, Australien. Hon samordnar också Healthy Urban Environments Collaboratory, ett partnerskap mellan tre universitet, sjukvården, myndigheter, samhällen och industri. Hon är en del av det globala akademiska samfundet i sin roll som chefredaktör för Health Promotion International, Oxford Open Infrastructure and Health, och Palgrave Series of Public Health Policy Research. Som en engagerad anhängare av Ottawa Charter for Health Promotion (där hon deltog vid antagandet) och Genève Charter for Well-being fungerar hon som akademisk vicepresident för International Union of Health Promotion and Education. Hon är globalt aktiv, men sina rötter har hon i västra och norra Europa.

Professor Sir Michael G. Marmot

Man i kavaj. Foto.

Sir Michael Marmot har varit professor i epidemiologi vid University College London sedan 1985. Han är författare till The Health Gap: the challenge of an unequal world (Bloomsbury, 2015), och Status Syndrome: how your place on the social gradient direct affects your health (Bloomsbury, 2004). Han är rådgivare till WHO:s generaldirektör när det gäller sociala bestämningsfaktorer för hälsa i WHO:s nya avdelning för hälsosammare befolkningar; gästprofessor vid Chinese University of Hong Kong (2019) och styrelseledamot för CUHK Institute of Health Equity. Han är mottagare av WHO Global Hero Award; Harvard Lown Professorship (2014–2017); Prince Mahidol Award for Public Health (2015), och blivit utnämnd till hedersdoktor 19 gånger. Sir Michael G. Marmot har lett forskargrupper om ojämlikheter i hälsa i nästan 50 år.

Högskolan i Halmstad – där olika perspektiv möts

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt