Sök Stäng

Bygg- och fastighetsekonomprogrammet

180 hp

En ekonom som också kan teknik och juridik har unika möjligheter att lyckas i bygg- och fastighetsbranschen. Bygg- och fastighetsekonomprogrammet är en ekonomutbildning som har spetsats med ingenjörskunskaper. Detta gör dig attraktiv på två olika delar av arbetsmarknaden.

Om utbildningen

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

* ingår i huvudområdet företagsekonomi

År 1

År 2

 • Teknisk installation, 4 hp
 • Fastighetsrätt, 11 hp
 • Strategisk fastighetsförvaltning, 11 hp
 • Teknisk installation II, 4 hp
 • Jämställdhet i bygg- och fastighetssektorn, 3,5 hp
 • Finansiering, 7,5 hp*
 • Valbar kurs på temat hållbar utveckling 7,5 hp
 • Ledning av människor, 7,5 hp*
 • Entreprenörskap, 7,5 hp*

År 3

 • Mikroekonomisk teori, 7,5 hp
 • Makroekonomisk teori med tillämpningar, 7,5 hp
 • Vetenskaplig metod: teori och tillämpning, 7,5 hp*
 • Entreprenadrätt, 3,5 hp
 • Kontrakts- och fordringsrätt, 3,5 hp
 • Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi, 15 hp*

Fördjupning i företagsekonomi inom följande:

 • Hållbart ledarskap, 7,5 hp och Organisering av arbete, 7,5 hp*

eller

 • Verksamhetsstyrning med tillämpning i bygg- och fastighetssektorn, 7,5 hp* och Företagsfinansiering och fastighetsvärdering, 7,5 hp*


Programansvarig berättar

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi.

Vad kan du jobba med?

Efter utbildningen jobbar majoriteten i fastighets- och byggrelaterade verksamheter. Tidigare studenter från programmet arbetar bland annat som bolånehandläggare, byggprojektledare, fastighetsekonom, ekonomiassistent, entreprenadingenjör med ekonomiskt ansvar för projekt, fastighetsförvaltare med ekonomiskt resultatansvar, key account manager, och kontrakt- och intäktsekonom på bostadsbolag.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Högskolans master- eller magisterprogram i företagsekonomi.

Från och med hösten 2023 erbjuder Högskolan inte längre möjligheten att läsa en påbyggnadsutbildning efter Bygg- och fastighetsekonomprogrammet för att bli fastighetsmäklare. 

Studera utomlands

På Bygg- och fastighetsekonomprogrammet kan du studera utomlands under termin fyra, antingen genom det europeiska Erasmusprogrammet eller vid något partnerlärosäte utanför Europa. Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Grupp människor i gula västar i en industri. Foto.

Martin Borgman är alumn från Bygg- och fastighetsekonomprogrammet

Grupp människor i gula västar i en industri. Foto.

Fem frågor till studenten Sebastian Åkerlund

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: 15,10

BII: 16,11

HP: 0,70

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10001

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela