Bygg- och fastighetsekonomprogrammet

180 hp

En ekonom som också behärskar teknik och juridik har unika möjligheter att lyckas i bygg- och fastighets­branschen. Bygg- och fastighetsekonomprogrammet är en ekonomiutbildning som har spetsats med ingenjörs­kunskaper, vilket gör dig dubbelt efterfrågad på arbetsmarknaden. Detta är även den perfekta grunden för Högskolans påbyggnadsutbildning för att bli fastighetsmäklare.

Symbolen för Common Core bredvid texten "Denna utbildning ingår i Common Core"

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Kurser och kompetenser i fokus

Utbildningen Bygg- och fastighetsekonom har sin tyngdpunkt på företagsekonomi. Detta ämne handlar om hur företagens ekonomiska värld ser ut, vilka finansiella problem de ställs inför och vilka verktyg som används för att lösa dem. Du studerar också hur organisation och marknadsföring kan bidra till att skapa framgång.

Programmet har dessutom en del praktiska inslag. Till exempel kommer du att lära dig att arbeta med finansiell redovisning, kostnads- och intäktsanalys samt investeringsbedömning.

Under programmets gång vävs företagsekonomin samman med juridik och byggtekniska ämnen, ständigt med fastigheter och byggprojekt i fokus. Utbildningen avslutas med en uppsats inom företagsekonomi, med inriktning på fastigheter eller projektledning.

Samverkan med arbetslivet

Du får möjlighet till ett bra samarbete med näringslivet under utbildningens gång. Det ökar ditt kontaktnät och gör dig mer attraktiv för anställning eller uppdrag efter examen.

Extrautrustad med Common Core

Framtidens jobb kommer att kräva bättre förståelse för relationen mellan människa, teknik och samhälle. Därför har Högskolan i Halmstad utvecklat Common Core. Detta är en innovativ utbildningsmodell som förbereder dig för framtiden och ditt kommande yrke samt gör dig mer attraktiv och unik på arbetsmarknaden.

Common Core finns från och med höstterminen 2019 på bland annat Bygg- och fastighetsekonomprogrammet. Det ger dig kunskap och förståelse för andra discipliner, så att du på bästa sätt kan driva utvecklingsprojekt i framtidens företag.

Common Core består av ett antal kurser, men fungerar på ett lite annorlunda sätt.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i företagsekonomi.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till Högskolans master- eller magisterprogram i företagsekonomi samt till Påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning, 60 hp.

Arbetsliv

Som bygg- och fastighetsekonom arbetar du med teknik, juridik, administration och ekonomi inom privat eller offentlig sektor. Dina framtida arbetsgivare skulle kunna vara fastighetsägare, större byggföretag eller fastighetsbolag. I egenskap av ekonomisk rådgivare kan du jobba nära ledningsstaben och göra analyser inför nybyggnationer och renoveringar.

Studera utomlands

På Bygg- och fastighetsekonomprogrammet kan du studera utomlands genom Erasmus eller ordna något på egen hand. Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10001

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela