Byggingenjör

180 hp

Som byggingenjör är du med och skapar morgondagens samhälle och de fysiska miljöer som vi vistas i genom livet. Byggingenjörsprogrammets två inriktningar förbereder dig för olika sorters arbete inom den varierande byggsektorn. Du kan antingen sikta på att utforma framtidens hus och vägar med mera, eller specialisera dig på att leda byggprojekt från start till mål.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

I vår digitala prototypverkstad Fab Lab kan du arbeta med allt från 3D-skrivare, 3D-skanningsutrustning och laserskärare till datorstyrda brodyrmaskiner. Du har också tillgång till vissa andra labbmiljöer som ingår i det tvärvetenskapliga Rydberg Core Laboratory (RCL), till exempel Mekaniklabbet.

Ämnen och kurser i fokus

Byggingenjörsprogrammet ger dig goda kunskaper om hela byggprocessen. Under de tre första terminerna läser du grundläggande kurser i matematik, ekonomi och ingenjörsmetodik. Du får lära dig använda de IT-verktyg som du kommer att behöva i ditt framtida arbete, till exempel CAD. Andra ämnen som du kommer att läsa är till exempel byggfysik, mekanik och vatten- och avfallsteknik.

Du läser också ämnen som är direkt kopplade till byggområdet, till exempel byggfysik, mekanik och vatten- och avfallsteknik. I den senare delen av utbildningen specialiserar du dig inom den inriktning som intresserar dig.

Specialisera dig med valbara inriktningar

Om du väljer att fokusera på byggkonstruktion och projektering förbereder du dig för att utforma olika typer av byggnadsverk på bästa sätt. Bland annat lär du dig att dimensionera olika konstruktionsdelar av stål, trä och betong.

Du kan också fokusera på byggproduktion och projektledning. Då får du utveckla unika kunskaper för att kunna planera, genomföra, kostnadsberäkna och följa upp byggnadsprojekt.

Samverkan med arbetslivet

Under utbildningens sista år sätter du din egen prägel på utbildningen genom att genomföra ditt examensarbete inom ett område som intresserar dig. Examensarbetet görs oftast i samverkan med byggindustrin. Avslutningsvis ställer du ut ditt examensarbete på Högskolans examensmässa Utexpo.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till Masterprogram i industriell organisation och innovation, 120 hp och Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö, 120 hp.

Arbetsliv

Efter Byggingenjörsprogrammet kan du ta dig an många kvalificerade arbetsuppgifter inom byggbranschen. Utbildningen ger inte bara många valmöjligheter, den ökar också dina chanser att få ett intressant jobb med goda framtidsutsikter.

Beroende på vilken inriktning du väljer, kan du arbeta som projektledare, byggnadskonstruktör, konsult och fastighetsförvaltare. Arbeten finns inom både privat och offentlig sektor.

Studera utomlands

Byggingenjörsprogrammet innehåller kurser på engelska, vilket gör dig mycket väl förberedd för studier och arbete utomlands. Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10025

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8) Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela