Byggingenjör

180 hp

Som byggingenjör är du med och skapar morgondagens samhälle och de fysiska miljöer som vi vistas i genom hela livet. Byggingenjörsprogrammets två inriktningar förbereder dig för olika arbetsuppgifter inom byggsektorn. Du kan antingen sikta på att utforma till exempel framtidens hus och vägar eller specialisera dig på att leda hela byggprojekt från start till mål.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

I vår digitala prototypverkstad Fab Lab arbetar du med allt från 3D-skrivare, 3D-skanningsutrustning och laserskärare till datorstyrda brodyrmaskiner. Du har tillgång till labbmiljöer som ingår i det tvärvetenskapliga Rydberg Core Laboratory (RCL), till exempel Mekaniklabbet.

Ämnen och kurser i fokus

Byggingenjörsprogrammet ger dig goda kunskaper om hela byggprocessen. Under de tre första terminerna läser du grundläggande kurser i matematik, ekonomi och ingenjörsmetodik. Du lär dig att använda de IT-verktyg som du kommer att behöva i ditt framtida arbete, till exempel CAD.

Du läser också ämnen som är direkt kopplade till byggområdet, som byggfysik, mekanik och vatten- och avfallsteknik. Under den senare delen av utbildningen specialiserar du dig inom en inriktning.

Specialisera dig med valbara inriktningar

Om du väljer att fokusera på byggkonstruktion och projektering förbereder du dig för att utforma olika typer av byggnadsverk på bästa sätt. Du lär dig bland annat att dimensionera olika konstruktionsdelar av stål, trä och betong.

Du kan också fokusera på byggproduktion och projektledning. Då utvecklar du unika kunskaper för att kunna planera, genomföra, kostnadsberäkna och följa upp byggnadsprojekt.

Samverkan med arbetslivet

Under utbildningens sista år påverkar du själv innehållet genom att du väljer inom vilket område som du vill genomföra ditt examensarbete. Studenter på programmet gör oftast sitt examensarbete i samverkan med byggindustrin. Som avslutning ställer du ut ditt examensarbete på Högskolans examensmässa Utexpo.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

År 1

År 2

 • Hållbar projektledning, 7,5 hp
 • Installationsteknik och vatten och avfallsteknik, 7,5 hp
 • Byggmekanik II, 7,5 hp
 • Industriell ekonomi, 7,5 hp
 • Byggkonstruktion I, 7,5 hp
 • Geoteknik med grundläggning, 7,5 hp
 • Byggprojektledning, 7,5 hp

Byggkonstruktion och projektering:

 • Byggkonstruktion II, 7,5 hp

Byggproduktion och projektledning:

 • Bygglogistik och industriellt byggande, 7,5 hp

År 3

 • Byggnadsfysik – fördjupning, 7,5 hp
 • Vetenskaplig metod och teknisk forskning, 7,5 hp
 • Betongteknik, 7,5 hp
 • Arbetsmiljö, juridik och etik inom byggsektorn, 7,5 hp
 • Examensarbete inom byggteknik, 15 hp

Byggkonstruktion och projektering:

 • Byggkonstruktion III, 7,5 hp
 • Byggkonstruktion IV, 7,5 hp

Byggproduktion och projektledning:

 • Utvecklingstrender inom byggproduktion, 7,5 hp
 • Byggproduktion inom anläggningsprojekt, 7,5 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Masterprogram i industriell organisation och innovation, 120 hp, och Masterprogram i energismart innovation i byggd miljö, 120 hp.

Arbetsliv

När du har läst Byggingenjörsprogrammet kan du arbeta med många kvalificerade arbetsuppgifter inom byggbranschen. Utbildningen ger dig många valmöjligheter och stora chanser att få ett intressant jobb med goda framtidsutsikter.

Beroende på vilken inriktning du väljer, kan du arbeta som projektledare, byggnadskonstruktör, konsult och fastighetsförvaltare. Arbeten finns inom både privat och offentlig sektor.

Studera utomlands

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: 13,47

BII: 13,79

HP: 0,40

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

Bra länkar

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10025

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10025

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela