Ekonomprogrammet

180 hp

Som företagsekonom arbetar du med olika delar av ekonomi, såsom marknadsföring, redovisning eller ledarskap. Ekonom­programmet öppnar en mängd dörrar på arbets­marknaden, oavsett vilken bransch du är intresserad av. Du skaffar gedigna kunskaper i både företags­ekonomi och national­ekonomi, och du väljer själv om du vill rikta in dig på kreativa eller mer analytiska arbetsuppgifter.

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Kurser och kompetenser i fokus

Företagsekonomi är ett ämne som är i ständig utveckling, och för att bli en riktigt bra ekonom gäller det att behärska de ekonomiska kärnämnena. Här får du möjlighet att fördjupa dig i dem under tre år.

Ekonomprogrammet ger dig gedigna kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi. Studierna lär dig att utveckla ett analytiskt synsätt och gör dig väl förberedd för många olika arbetsuppgifter inom ekonomiområdet, inom företag såväl som andra organisationer. En liten dos handelsrätt och statistik ingår också.

Specialisera dig med valbara inriktningar

Inför sista utbildningsåret väljer du en av programmets tre huvudinriktningar: marknadsföring, redovisning eller ledarskap.

Samverkan med arbetslivet

Du får möjlighet till ett bra samarbete med näringslivet under utbildningens gång. Det ökar ditt kontaktnät och gör dig mer attraktiv för anställning eller uppdrag efter examen.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i företagsekonomi.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till Högskolans master- eller magisterprogram i företagsekonomi.

Arbetsliv

Ekonomprogrammet förbereder dig för många olika möjligheter på arbetsmarknaden. Dina arbetsuppgifter kan bland annat handla om strategisk planering och styrning, och de kan vara både kreativa och analytiska.

Du kommer att kunna arbeta i näringslivet såväl som inom offentlig förvaltning, organisationer och föreningar. De flesta branscher har behov av dig som företagsekonom, eftersom du har goda kunskaper om hur företag och andra organisationer fungerar.

Studera utomlands

Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10003

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela