Sök

Ekonomprogrammet

180 hp

Som företagsekonom arbetar du med olika områden inom ekonomi, till exempel marknadsföring, redovisning eller ledarskap. Ekonomprogrammet öppnar många dörrar, oavsett vilken bransch du är intresserad av. Du skaffar dig väldigt bra kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi. Du väljer själv om du vill rikta in dig på kreativa eller analytiska arbetsuppgifter.

Om utbildningen

Vad läser du som ekonom?

Företagsekonomi är ett ämne som hela tiden utvecklas. För att du ska bli en riktigt bra ekonom gäller det att behärska de ekonomiska kärnämnena. Här får du fördjupa dig i dem under tre år.

Ekonomprogrammet ger dig väldigt bra kunskaper i både företagsekonomi och nationalekonomi. Studierna lär dig att utveckla ett analytiskt synsätt. Du blir väl förberedd för många olika arbetsuppgifter inom ekonomiområdet, både på företag och inom andra organisationer. En liten dos handelsrätt och statistik ingår också.

Specialisera dig med valbara inriktningar

Inför det sista utbildningsåret väljer du en av programmets tre huvudinriktningar: redovisning och finansiell analys, marknadsföring eller organisation och ledarskap.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

* ingår i huvudområdet företagsekonomi

År 1

Höst:

Vår:

 • Organisation och ledarskap, 7,5 hp*
 • Marknadsföring, 7,5 hp*
 • Internationell ekonomi: handelsteori och politik, 7,5 hp
 • Finansiell ekonomi, 7,5 hp

År 2

Höst:

 • Juridisk översiktskurs, 15 hp
 • Ekonomisk statistik, 15 hp

Vår:

 • Redovisningsnormer och värdering, 7,5 hp*
 • Ledning av människor, 7,5 hp*
 • Entreprenörskap, 7,5 hp *
 • Digital marknadsföring 7,5 hp*

År 3

Höst:

Fördjupning i företagsekonomi inom något av följande områden:

 • Företagsekonomi inriktning marknadsföring, 15 hp*
 • Hållbart ledarskap 7,5 hp* och Organisering av arbete 7,5 hp*
 • Företagsanalys 7,5 hp* och Verksamhetsstyrning, 7,5 hp*
 • Företagsekonomiska strategier, 7,5 hp*
 • Vetenskaplig metod, 7,5 hp*

Vår:

 • Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi, 15 hp*
 • 15 hp valfria kurser, till exempel Företagsekonomisk praktik 15 hp eller möjlighet till utlandsstudier vid något av Högskolan i Halmstads samarbetsuniversitet.

Programansvarig berättar

Samarbete med arbetslivet

Under utbildningen har du möjlighet att samarbeta med näringslivet. Det hjälper dig att börja bygga ditt kontaktnät och gör dig mer attraktiv för anställning eller uppdrag efter examen.

Testa, pröva och experimentera

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning i moderna studiemiljöer, tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i företagsekonomi.

Vad kan du jobba med?

Ekonomprogrammet ger dig många möjligheter på arbetsmarknaden. Du kan till exempel arbeta med strategisk planering och styrning. Arbetsuppgifterna kan vara mer kreativa eller mer analytiska.

Du kommer att kunna arbeta både inom näringsliv, offentlig förvaltning, organisationer och föreningar. De flesta branscher behöver dig som utbildad företagsekonom, eftersom du har goda kunskaper om hur företag och andra organisationer fungerar.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Högskolans master- eller magisterprogram i företagsekonomi.

Studera utomlands

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Solcellsdriven bil. Foto.

SM i ekonomi avgjordes i Halmstad

Grupp människor i gula västar i en industri. Foto.

Fem frågor till studenten Kim Karlsson

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: 18,11

BII: 17,65

HP: 0,95

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

10003

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela