Sök

Förskollärarutbildning

210 hp

Som förskollärare har du ett av samhällets viktigaste yrken som dessutom är kreativt och utvecklande. Du möter nyfikna och påhittiga barn som utvecklas och lär och som kräver svar på sina frågor. Genom vår profil estetik och innovation får du flera redskap för att möta barnen med kreativa arbetssätt och många olika uttrycksformer som tillsammans med omsorg kan stödja och inspirera till lek, utforskande och lärande. Efter utbildningen väntar en god arbetsmarknad.

Om utbildningen

Vad läser du som förskollärare?

Förskollärarutbildningens estetiska och innovativa profil ger dig viktiga redskap och förutsättningar för att möta, stödja och inspirera barn i förskolan. I den utbildningsvetenskapliga kärnan handlar flera kurser om förskolans plats i samhället, perspektiv på lärande och omsorg, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik och utvecklingsarbete.

I de förskolepedagogiska ämnena läser du om barns utveckling och lärande. Det kan till exempel röra sig om barndomens villkor, lek, kreativitet och rörelse, barns kultur och barnkultur, språkutveckling, matematik, naturvetenskap, lärprocesser och sociala relationer. Du väljer också ett valfritt estetiskt projekt samt en valfri fördjupning och skriver ett examensarbete. Utbildningen genomsyras av en estetisk profil, vilket såväl gör det möjligt att pröva på nya estetiska uttrycksformer som att fördjupa kunskaper inom något område där du redan är kunnig. På så vis ger utbildningen dig en särskild bredd och en särskild spetskompetens inom estetik.

Förskolan är en föränderlig värld som ofta får nya förutsättningar – och krav. Därför utvecklar vi hela tiden innehållet i våra lärarutbildningar.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT23.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan med kurslitteratur. Observera att du behöver skrolla nedåt på sidan du kommer till för att hitta kursplanen.

År 1

År 2

  • Lek, estetik, kreativitet och rörelse, 15 hp (FPO)
  • Estetik i barns kultur och barnkultur, 15 hp (FPO)
  • Barns språk och kommunikation, 15 hp, (FPO, inklusive 6 hp VFU 3)
  • Naturvetenskap och teknik i förskola, 15 hp (FPO)

År 3

  • Matematik i förskola, 15 hp (FPO, inklusive 6 hp VFU 4)
  • Förskolepedagogiskt estetiskt projekt, 15 hp (FPO)
  • Vetenskapsteori, metod och förskolepedagogisk fördjupning, 15 hp (UVK och FPO)
  • Examensarbete, 15 hp (FPO)

År 4

  • Verksamhetsutveckling, 7,5 hp (UVK)
  • Interkulturalitet, omsorg och delaktighet, 22,5 hp (UVK, inklusive 9 hp VFU 5)

UVK = Utbildningsvetenskaplig kärna

FPO = Förskolepedagogiskt område

VFU = Verksamhetsförlagd utbildning

Programansvarig berättar

Samarbete med arbetslivet

Studierna är nära länkade till arbetslivet, särskilt när du gör praktik på en förskola, så kallad VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Som förskollärarstudent på Högskolan i Halmstad gör du praktik på övningsförskola. Högskolan har ett nära samarbete med särskilt utvalda förskolor, övningsförskolor.

VFU är en viktig del av förskollärarutbildningen, som ger dig möjlighet att delta i det pedagogiska arbetet på en förskola och praktisera förskollärarens olika arbetsuppgifter. Utöver VFU deltar du regelbundet i verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar) på ”din” förskola. Eftersom du återvänder till samma övningsförskola flera gånger skapar du långvariga relationer till både barn och arbetslag.

VFU och VI-dagarna genomför du på någon av de övningsförskolor som Högskolan samarbetar med, antingen i Falkenberg, Halmstad, Laholm, Båstad, Ängelholm, Höganäs eller Helsingborg. Utgifter i samband med VFU och VI-dagar, exempelvis resekostnader, står du själv för.

Testa, pröva och experimentera

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med kunniga lärare och engagerade studenter. Tillsammans får ni arbeta med många olika estetiska uttrycksformer som musik, dans, rytmik, drama, konst, ljud- och filmproduktion, både i uppgifter under utbildningen och på din praktik. Som student uppmuntras du att prova på och tänka nytt.

Du studerar i varierade miljöer i Högskolans lärosalar, labb, inspelningsstudio, danssal med mera. Barngrupper kommer som en del av undervisningen på besök till Högskolan, exempelvis när du arbetar med projekt som barnen deltar i. Du har tillgång till Digitalt laborativt centrum (DLC), en kreativ miljö med fokus på lärande, kommunikation, kreativitet och kultur. DLC erbjuder bland mycket annat utrustning inom visualisering, simulering och design.

Efter utbildningen

Examen

Förskollärarutbildningen leder till en förskollärarexamen.

Vad kan du jobba med?

Förskollärarutbildningen förbereder dig för att arbeta med barn i åldrarna 1–6 år. Förskolläraryrket är ett viktigt, omväxlande, kreativt och dynamiskt jobb, och behöriga lärare är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Rektorer i förskolan har ofta en bakgrund som förskollärare. Som förskollärare kan du dessutom arbeta som pedagogisk utvecklingsledare, utvecklingschef och förstelärare. Därtill ger en lärarutbildning ledarkompetenser som är värdefulla i många yrken.

Studera utomlands

Förskollärarutbildningen lägger stor vikt vid det internationella perspektivet, och Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Våra tidigare studenter har studerat i bland annat Storbritannien, Spanien, Turkiet, Italien och Australien. Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

En ung kvinna står med armarna i kors framför en tv-skärm omgiven av leksaker. Foto.

Du är morgondagens expert på lärprocesser

Fyra unga kvinnor sitter runt ett bord, i soffor, med en stor läsplatta mellan sig på bordet. Foto.

Förskollärarstudenter testar digitala verktyg i nationell testbädd

Två kvinnor mot svart bakgrund tittar in i kameran. Foto.

Social rättvisa i förskolan – mission possible?

 Gruppbild på ett stort gäng kvinnor som är glada och många sträcker ut sina armar. Foto.

Examensdagen för förskollärare

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

VT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

21300

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
HT 2023 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

11300

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela