Hälsopedagogiskt program

180 hp

Som hälsopedagog leder du arbete för att främja människors hälsa och välbefinnande. På Hälsopedagogiskt program studerar du hälsa utifrån både individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Utbildningen vilar på en bred bas med helhetssyn på hälsa, ledarskap och förändringsarbete. Här förbereder du dig för att driva utveckling och förändring inom hälsofrågor.

”Jag valde det här programmet för att jag gillar hälsa och vill ha ett flexibelt jobb. Jag vill hjälpa medarbetare att förbättra sin hälsa genom att jobba med ledarskap och utveckla arbetskulturen i en organisation.”

Joakim Lindbom, läser Hälsopedagogiskt program, 180 hp

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har exempelvis tillgång till Hälsolabbet, ett nybyggt labb med attraktiva studie­miljöer och beteendevetenskaplig labbverksamhet som främjar kreativt och innovativt lärande.

Kurser och kompetenser i fokus

Första året på Hälsopedagogiskt program ger en introduktion till hälsovetenskap. Du utvecklar kunskaper och färdigheter i tillämpat hälsoarbete och lär dig vetenskapliga hälsopedagogiska teorier som har betydelse för människors hälsa, livsstil och levnadsvanor. Du får lära dig hälsopedagogiska strategier och hur man kan arbeta hälsofrämjande i olika sociala sammanhang, utifrån en helhetssyn på hälsa i livets alla åldrar.

Under år två gör du analyser av hälsopedagogiskt arbete. Du läser om ledarskap i organisationer och hur utbildning och lärandeprocesser genomförs i olika verksamheter.

Specialisera dig med valbara kurser

Sista året innebär fördjupning och specialisering inom ett område som du väljer själv. Under den femte terminen utformar du en egen hälsopedagogisk kompetensprofil genom att läsa valfria kurser. Sjätte och sista terminen ägnar du åt att skriva ditt examensarbete.

Samverkan med arbetslivet

Under hela utbildningen har du kontakt med arbetslivet, vilket ger dig möjlighet att använda dina nya kunskaper i praktiken. När du tillbringar åtta veckor på en arbetsplats lär du dig att planera, genomföra och utvärdera hälsopedagogiska projekt. Dessa fältstudier är en chans att förena vetenskaplig, hälsopedagogisk teori och aktuell forskning med praktisk tillämpning i en verksamhet.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i pedagogik.

Möjligheter att studera vidare

Efter avslutad utbildning är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp, och till kurser i pedagogik på avancerad nivå.

Arbetsliv

Det finns många möjliga arbetsuppgifter för en hälsopedagog, och en stor andel av studenterna får jobb inom hälsoområdet direkt efter avslutade studier. Utbildningen förbereder dig för att självständigt planera, genomföra och utvärdera hälsopedagogiska projekt.

Du kan arbeta med att leda strategiskt hälsoarbete inom kommun, landsting och näringsliv, antingen som anställd eller som egen företagare. Du kan även jobba med utvecklings- och förändringsarbete eller som hälsoutvecklare inom företagshälsovården. En kandidatexamen i pedagogik är alltid attraktiv på arbetsmarknaden.

Studera utomlands

På Hälsopedagogiskt program kan du välja att genomföra en del av femte terminen utomlands.

Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt. Om du vill göra ditt examensarbete i ett låg- eller medelinkomstland kan du söka stipendier inom Minor Field Studies (MFS). Att studera utomlands ger många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12800

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela