Hälsopedagogiskt program

180 hp

Som hälsopedagog leder du arbete för att främja människors hälsa och välbefinnande. På Hälsopedagogiskt program studerar du hälsa utifrån både individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Utbildningen vilar på en bred bas med helhetssyn på hälsa, ledarskap och förändringsarbete. Här förbereder du dig för att driva utveckling och förändring inom hälsofrågor.

”Jag valde det här programmet för att jag gillar hälsa och vill ha ett flexibelt jobb. Jag vill hjälpa medarbetare att förbättra sin hälsa genom att jobba med ledarskap och utveckla arbetskulturen i en organisation.”

Joakim Lindbom, läser Hälsopedagogiskt program, 180 hp

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har tillgång till Hälsolabbet, ett labb med attraktiva studie­miljöer och beteendevetenskaplig labbverksamhet som ska underlätta kreativt och innovativt lärande.

Kurser och kompetenser i fokus

Första året på Hälsopedagogiskt program ger dig en introduktion till hälsovetenskap. Du utvecklar kunskaper och färdigheter i tillämpat hälsoarbete. Du lär dig vetenskapliga hälsopedagogiska teorier som är viktiga för människors hälsa, livsstil och levnadsvanor. Du studerar hälsopedagogiska strategier och hur vi kan arbeta hälsofrämjande i olika sociala sammanhang, utifrån en helhetssyn på hälsa i livets alla åldrar.

Under det andra året gör du analyser av hälsopedagogiskt arbete. Du läser om ledarskap i organisationer och hur olika verksamheter genomför utbildningar och lärandeprocesser.

Specialisera dig med valbara kurser

Under sista året väljer du ett område som du fördjupar och specialiserar dig inom. Under termin fem läser du valfria kurser för att utforma en egen hälsopedagogisk kompetensprofil. Under sjätte och sista terminen skriver du ditt examensarbete.

Samverkan med arbetslivet

Under hela utbildningen har du kontakt med arbetslivet så att du direkt kan använda dina nya kunskaper i praktiken. Under åtta veckor är du på en arbetsplats och lär dig att planera, genomföra och utvärdera hälsopedagogiska projekt. De här fältstudierna ger dig chansen att förena vetenskaplig, hälsopedagogisk teori och aktuell forskning med praktisk tillämpning i en verksamhet.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT20.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet pedagogik

År 1

År 2

  • Pedagogiskt ledarskap och organisation, 15 hp *
  • Utbildning och lärande i verksamheter, 15 hp *
  • Hälsopedagogiskt projekt och utvärdering, 15 hp
  • Hälsopedagogik i praktiken, 15 hp

År 3

  • Valfria kurser alternativt studier utomlands (sammanlagt 30 hp)
  • Hälsopedagogikens forskningsmetoder, 15 hp *
  • Hälsopedagogiskt forskningsarbete, 15 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i pedagogik.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp, och till kurser i pedagogik på avancerad nivå.

Arbetsliv

Det finns många möjliga arbetsuppgifter för en hälsopedagog. Många studenter får jobb inom hälsoområdet direkt efter examen. Utbildningen förbereder dig för att självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera hälsopedagogiska projekt.

Du kan arbeta med att leda strategiskt hälsoarbete inom kommun, landsting och näringsliv, antingen som anställd eller som egen företagare. Du kan också jobba med utvecklings- och förändringsarbete eller som hälsoutvecklare inom företagshälsovården. En kandidatexamen i pedagogik är alltid attraktiv på arbetsmarknaden.

Studera utomlands

På Hälsopedagogiskt program kan du välja att studera utomlands under en del av den femte terminen.

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen. Om du vill göra ditt examensarbete i ett låg- eller medelinkomstland kan du söka stipendier inom Minor Field Studies (MFS). Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Mer information

Antagningspoäng hösten 2019

BI: *

BII: *

HP: *

SA: 913

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

HT 2020 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12800

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela