Sök

Hälsopedagogiskt program

180 hp

Vill du arbeta med att främja människors hälsa och välbefinnande? Utbildningen förbereder dig för att strategiskt, pedagogiskt och praktiskt arbeta med hälsofrågor, med målet att driva hållbar utveckling och förändring för människor i alla åldrar. Genom att läsa hälsopedagogik kommer du att utveckla de färdigheter och metoder som behövs för ett effektivt hälsofrämjande arbete bland olika målgrupper i samhället.

Om utbildningen

Vad är hälsopedagogik?

På Hälsopedagogiskt program studerar du hälsa utifrån individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Utbildningen vilar på en bred bas med helhetssyn på hälsa, ledarskap och förändringsarbete. Genom att fördjupa dina kunskaper i pedagogiska teorier kommer du att kunna skapa goda förutsättningar för att främja en hälsosam livsstil hos människor. Du kommer även att träna på att använda verktyg inom samtalsteknik, som till exempel coachning och motiverande samtal. Under hela utbildningen utvecklar du förmågan att följa och förstå den senaste forskningen inom hälsopedagogik.

Det första året på Hälsopedagogiskt program får du en introduktion till hälsopedagogik. Du utvecklar kunskaper om vetenskapliga teorier och modeller som är viktiga för människors hälsa, livsstil samt levnadsvanor. Du studerar hälsopedagogiska strategier, hållbar utveckling inom hälsoområdet och hur du kan arbeta hälsofrämjande, utifrån en helhetssyn på hälsa i livets alla åldrar.

Under det andra året introduceras kurser om hälsofrämjande ledarskap, vetenskaplig metod samt etiskt och kritiskt förhållningssätt till hälsoarbete. Under detta år genomför du även en litteraturstudie om aktuella samhällsutmaningar inom hälsoområdet.

Under det tredje året fördjupar du dina kunskaper i vetenskaplig teori och metod samtidigt som du skriver ditt examensarbete inom hälsopedagogik. Under den sista terminen planerar du ett eget hälsoprojekt som sedan genomförs och utvärderas i en verksamhet, alternativt läser valfria kurser eller studerar utomlands.

Specialisera dig med valbara kurser

Under sista året har du möjlighet att fördjupa och specialisera dig inom ett område som du väljer själv. Detta gör du genom valfria kurser och du kan på så sätt utforma en egen hälsopedagogisk kompetensprofil.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT24.

* ingår i huvudområdet hälsopedagogik

År 1

 • Introduktion till hälsopedagogik, 15 hp*
 • Hälsopedagogiska strategier, teorier och modeller, 15 hp*
 • Hälsopedagogiska arenor, 15 hp*
 • Tillämpat hälsopedagogiskt arbete, 15 hp*

År 2

 • Hälsofrämjande ledarskap, 15 hp
 • Samhällsutmaningar inom hälsoområdet, 15 hp
 • Metod och uppsats inom hälsopedagogik, 15 hp*
 • Etiskt och kritiskt förhållningssätt till hälsoarbete, 15 hp

År 3

 • Vetenskaplig metod inom hälsopedagogik, 15 hp*
 • Examensarbete i hälsopedagogik, 15 hp*
 • Hälsopedagogiskt projekt och utvärdering, 15 hp (1)
 • Hälsopedagogik i praktiken, 15 hp (1)

(1) kan bytas ut mot valfria kurser, alternativt studier utomlands (sammanlagt 30 hp).

Samarbete med arbetslivet

Under hela utbildningen har du kontakt med arbetslivet så att du direkt kan använda dina nya kunskaper i praktiken. Under åtta veckor kan du vara i en verksamhet och lära dig att planera, genomföra och utvärdera ett hälsopedagogiskt projekt. Den här fältstudien ger dig chansen att förena vetenskaplig, hälsopedagogisk teori och aktuell forskning med praktisk tillämpning i en verksamhet.

Testa, pröva och experimentera

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har tillgång till Hälsolabbet, ett labb med attraktiva studie­miljöer och beteendevetenskaplig labbverksamhet som ska underlätta kreativt och innovativt lärande.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i hälsopedagogik.

Vad kan du jobba med?

En examen från Hälsopedagogiskt program ger dig många karriärmöjligheter. Efter att ha läst programmet kan du arbeta med att leda strategiskt hälsoarbete inom kommun, region och näringsliv, antingen som anställd eller som egen företagare. Tidigare studenter arbetar till exempel som enhetschef, verksamhetsutvecklare, hälsocoach, arbetsmarknadscoach, aktivitetsledare för seniorer, coach på daglig verksamhet och som hälsopedagog inom psykiatri, företagshälsa eller skola.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, eller till Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp.

Studera utomlands

Fyra unga kvinnor står framför postrar. Foto.

Fem frågor till studenten Dante Sköldén

Fyra unga kvinnor står framför postrar. Foto.

Hälsoexpo

En kvinna står med blommor och diplom bredvid en man i kostym. Foto.

Årets alumn är en hälsopedagog

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2023

BI: *

BII: *

HP: *

SA: *

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2024 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12802

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela