Sök

Hälsopedagogiskt program

180 hp

Som hälsopedagog leder du arbete för att främja människors hälsa och välbefinnande. På Hälsopedagogiskt program studerar du hälsa utifrån både individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Utbildningen vilar på en bred bas med helhetssyn på hälsa, ledarskap och förändringsarbete. Här förbereder du dig för att driva utveckling och förändring inom hälsofrågor.

”Jag valde det här programmet för att det är en bred utbildning där man lär sig allt inom hälsa på samhällsnivå och pedagogik – hur man lär ut sin kunskap och hur den ska förmedlas.”

Rebecca Andersson, läser Hälsopedagogiskt program, 180 hp

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter. Du har tillgång till Hälsolabbet, ett labb med attraktiva studie­miljöer och beteendevetenskaplig labbverksamhet som ska underlätta kreativt och innovativt lärande.

Kurser och kompetenser i fokus

Första året på Hälsopedagogiskt program ger dig en introduktion till hälsovetenskap. Du utvecklar kunskaper och färdigheter i tillämpat hälsoarbete. Du lär dig vetenskapliga hälsopedagogiska teorier som är viktiga för människors hälsa, livsstil och levnadsvanor. Du studerar hälsopedagogiska strategier och hur vi kan arbeta hälsofrämjande i olika sociala sammanhang, utifrån en helhetssyn på hälsa i livets alla åldrar.

Under det andra året gör du analyser av hälsopedagogiskt arbete. Du läser om ledarskap i organisationer och hur olika verksamheter genomför utbildningar och lärandeprocesser.

Specialisera dig med valbara kurser

Under sista året väljer du ett område som du fördjupar och specialiserar dig inom. Under termin fem läser du valfria kurser för att utforma en egen hälsopedagogisk kompetensprofil. Under sjätte och sista terminen skriver du ditt examensarbete.

Samverkan med arbetslivet

Under hela utbildningen har du kontakt med arbetslivet så att du direkt kan använda dina nya kunskaper i praktiken. Under åtta veckor är du på en arbetsplats och lär dig att planera, genomföra och utvärdera hälsopedagogiska projekt. De här fältstudierna ger dig chansen att förena vetenskaplig, hälsopedagogisk teori och aktuell forskning med praktisk tillämpning i en verksamhet.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT22.

* ingår i huvudområdet pedagogik

År 1

 • Introduktion till hälsovetenskap, 15 hp
 • Tillämpat hälsoarbete, 15 hp
 • Introduktion till pedagogik, 15 hp *
 • Etiskt och kritiskt förhållningssätt till hälsopedagogiskt arbete, 15 hp *

År 2

 • Pedagogiskt ledarskap och organisation, 15 hp *
 • Utbildning och lärande i verksamheter, 15 hp *
 • Hälsopedagogiskt projekt och utvärdering, 15 hp
 • Hälsopedagogik i praktiken, 15 hp

År 3

 • Valfria kurser alternativt studier utomlands (sammanlagt 30 hp)
 • Vetenskaplig metod inom hälsopedagogik, 15 hp *
 • Examensarbete inom hälsopedagogik, 15 hp *

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i pedagogik.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat utbildningen är du behörig att söka till Magisterprogram i nordisk välfärd, 60 hp, Masterprogram i hälsa och livsstil, 120 hp, och till kurser i pedagogik på avancerad nivå.

Arbetsliv

Det finns många möjliga arbetsuppgifter för en hälsopedagog. Många studenter får jobb inom hälsoområdet direkt efter examen. Utbildningen förbereder dig för att självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera hälsopedagogiska projekt.

Du kan arbeta med att leda strategiskt hälsoarbete inom kommun, region och näringsliv, antingen som anställd eller som egen företagare. Du kan också jobba med utvecklings- och förändringsarbete eller som hälsoutvecklare inom företagshälsovården. En kandidatexamen i pedagogik är alltid attraktiv på arbetsmarknaden. Tidigare studenter arbetar till exempel som aktivitetsledare för seniorer, hälsopedagog inom skola, psykiatri eller företagshälsovård, hälsocoach, enhetschef, verksamhetsutvecklare och arbetsmarknadscoach.

Studera utomlands

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: *

BII: *

HP: *

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

12800

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela