Sök

Licentiatseminarium - Victor Fabricius

Uppsatsens titel:
"Exploring road traffic interactions between highly automated vehicles and vulnerable road users"

Opponent: Barry Brown, Professor in Human-Computer Interaction, Stockholm Universitet
Examinator: Kobra (Farzaneh) Etminani, Docent i maskininlärning, Högskolan i Halmstad
Handledare: Pontus Wärnestål, Högskolan i Halmstad

Välkommen!