Sök

Nordiska perspektiv på anpassad fysisk aktivitet (AFA)

Välkommen till ett nordiskt seminarium om anpassad fysisk aktivitet (AFA) den 28 till 29 september 2023. Syftet med seminariet är att öka kunskapen om möjligheter och hinder för att bedriva forskning och utbildning i de nordiska länderna om anpassad fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i skola och idrottsrörelse.

Seminariet riktar sig åt forskare och yrkesverksamma inom skola och idrottsrörelse som verkar inom anpassad fysisk aktivitet.