Sök

Disputation Anna Hansson

Avhandlingens titel:
Get it off the ground - Facilitating water-related environmental measures to support agricultural managers in business model innovation processes for sustainability

Ordförande för disputationsakten:
Professor Håkan Pettersson, Högskolan i Halmstad

Opponent:
Lektor Richard Fergusson, SLU

Ledamöter i betygsnämnden:
Professor Jonas Gabrielsson, Högskolan i Halmstad
Lektor Heleka Ranängen, Luleå tekniska universitet
Lektor Malin Gawell, Södertörn högskola

Handledare:
Professor, Jeaneth Johansson, Högskolan i Halmstad

Biträdande handledare:
Docent, Eja Pedersen och lektor Niklas Karlsson
Välkommen!