Sök

EDUCERE NORDIC Network

Välkommen till ett webbinarium för EDUCERE NORDIC Network.

Nätverket, som består av lärosäten i Sverige, Danmark och Finland, strävar efter att få en djupare förståelse för digitalisering inom högre utbildning och att utforska effekterna av den plötsliga övergången till onlineundervisning och lärande som skedde under covidpandemin.