Sök

Licentiatseminarium - Sundas Munir

Uppsatsens titel:
"Pre-deployment Analysis of Smart Contracts"

Opponent: Fritz Henglein, Professor, Köpenhamns Universitet
Examinator: Magnus Jonsson, Professor, Högskolan i Halmstad
Handledare: Walid Taha, Högskolan i Halmstad

Välkommen!