Sök

EDUCERE NORDIC Network

Vi är glada att bjuda in dig till nästa webbseminarium i EDUCERE NORDIC Network.

Tord Talmo, docent, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) kommer att initiera diskussionen kring användningen av EdTech i högre utbildning och konsekvenserna av videokonferenserfarenheter under covid-19-pandemin om kvaliteten på undervisningsmetoder, läranderesultat och lärares professionella utveckling.

Webinariet kommer att hållas på Zoom och alla är välkomna att delta. Vänligen registrera dig nedan senast den 24 september, så kommer du att få ett e-postmeddelande med Zoom-länken en dag innan evenemanget.

OM NÄTVERKET

Nätverket, som har initierats över universitet från Sverige, Danmark och Finland, strävar efter att få en djupare förståelse för digitaliseringen inom högre utbildning och att utforska effekterna av den plötsliga övergången till onlineundervisning och lärande som är nödvändig för att bekämpa covid-19 pandemisk.

Ett särskilt fokus ägnas åt det nordiska utbytet av data och rön i relation till studenters och personals erfarenheter över discipliner och utbildningsformat. Vi strävar också efter att erbjuda plattformar för att dela bästa praxis över discipliner och länder, för att vägleda universitet i att utveckla undervisningsmetoder i en post-pandemisk era.