Sök

Ideas: Halland för alla?

Halland för alla? Förmedling av kulturarv och normer i skola, historieskrivning och turismnäring

Med Hallands historia som utgångspunkt erbjuds ett halvdagsevenemang där vi tillsammans med inbjudna gäster problematiserar historievetenskaplig kunskapscirkulation ur tre olika perspektiv: lärande/skola, akademisk och populärvetenskaplig historieskrivning, samt Hallands turismnäring.