Sök

Docentföreläsningar vid HOV

Docentföreläsningar av våra två nya docenter på Akademin för hälsa och välfärd.

Medier, kritik, och konsten att vara människa
Linus Andersson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap
Föreläsningen beskriver hur Linus Anderssons forskningsintressen och frågeställningar utvecklats från en utpräglat humanistiskt orienterad ansats med fokus på estetik och politisk filosofi, till ett tvärvetenskapligt äventyr med fokus på hälsa och livsstil. Vilka perspektiv har bestått och vilka nya har kommit till? Vad kan medie- och kommunikationsvetenskap som forskningsområde bidra med till den vetenskapliga diskussionen på akademin för hälsa och välfärd?

Hälsan hit och hälsan dit och än slank den ner i diket
Marie Lydell, docent i folkhälsovetenskap
Marie Lydell kommer dels att prata om sin vetenskapliga resa från prediktorer för arbetsåtergång efter sjukskrivning till hälsa i arbetslivet och hälsofrämjande arbete, dels belysa den komplexitet som finns kring begreppet hälsa. Vad betyder egentligen förebyggande/preventiva respektive främjande/promotiva insatser i relation till hälsa? Det är inte alltid så enkelt som det låter.

Välkomna!