Sök

Joachim Israel och det kritiska samhällsstudiet

Joachim Israel (1920-2001) var tongivande inom svensk sociologi och en aktiv röst i samhällsdebatten. Hans arbeten sträcker sig från barnpsykologi till sexologi, socialpsykologi till sociologi medan hans biografi speglar Europas dramatiska 1900-talshistoria. Israel var dessutom verksam vid Högskolan i Halmstad där han under 1990-talet medverkade till att inrätta sociologi som ämne.
I samband med att Högskolan i Halmstad firar 40 år 2023 bjuder avdelningen för Samhälle och Välfärd vid Akademin för Hälsa och Välfärd in till ett symposium där vi återvänder till Joachim Israels arbeten inom kritisk samhällsforskning. Syftet är att uppmärksamma den tradition av kritiska samhällsstudier som bedrivits i Halmstad.

Program
13.15: Vem läser Joachim Israel idag? Välkomnande och inledning Linus Andersson, docent medie- och kommunikationsvetenskap
13.45: Joachim Israel och sexualitetsforskningen Pernilla Ouis, professor social arbete
14.15: Den språkfilosofiska vändningen i Joachim Israels socialpsykologi Christopher Kindblad, lektor sociologi
14.45: Paus
15.00: Från Karlsruhe till Halmstad - om Joachim Israels och sociologins vindlande vägar i ett föränderligt utbildningslandskap Åke Nilsén, lektor sociologi
15.30: Om vikten av en upprorisk akademisk röst Klara Öberg, lektor arbetsvetenskap
16.00: Panelsamtal: Kritisk samhällsforskning i Halmstad