Sök

Utexpo

Examensmässan Utexpo är en stor årlig höjdpunkt i slutet av vårterminen. Då visar hundratals studenter upp sina examensarbeten för andra studenter, allmänheten, näringslivet och Högskolans personal i hus S på Högskolan i Halmstad.