Sök

Infofika - Fjärrvärmeforskning med fokus på framtid och omställning

Högskolans fjärrvärmegrupp deltar i ett flertal svenska och europeiska forskningsprojekt med fokus på fjärrvärmens framtida förutsättningar och möjligheter. På dagens infofika berättar Professor Urban Persson om gruppens pågående och kommande arbete kring fjärrvärmens roll och betydelse för energisystemets omställning till ökad energieffektivivitet och hållbarhet