Sök

Docentföreläsning med Erik Möllerström

Erik Möllerström är ny docent i energiteknik och håller i docentföreläsningen Energy technology in the perspective of COP28 där han pratar om energitekniska utmaningar och möjligheter med klimatmålen. Föreläsningen är en del av en seminarieserie som tillhör det nyligen instiftade forskningsprogrammet ProActS, som fokuserar på samhällsutmaningar relaterade till cirkularitet och hållbarhet.

Föreläsningen hålls på engelska.

Anmälan krävs.