Sök

Högskolan rekryterar nya programchefer för fokusområdena

Högskolan i Halmstad rekryterar nya programchefer för lärosätets två fokusområden. Programcheferna ska, utöver att leda arbetet inom fokusområdena, även förstärka Högskolans forskning.

"De nya programcheferna ska bidra till den fortsatta utvecklingen av Högskolans forskning, utbildning och samverkan."

Thorsteinn Rögnvaldsson, vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning

Högskolan i Halmstad har två lärosätesövergripande, mångvetenskapliga fokusområden: Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen. Nu förstärker lärosätet sin organisation genom att rekrytera två nya programchefer i samband med att nuvarande programchefers uppdrag löper ut vid halvårsskiftet.

– De nya programcheferna ska bidra till den fortsatta utvecklingen av Högskolans forskning, utbildning och samverkan. Vi är inne i en intensiv period med att utveckla forskningen och vi behöver rekrytera fler forskare som vill leda större satsningar. Här kommer deras kompetens och erfarenhet vara viktig, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning.

Fokusområden för profilering

Under de senaste tio åren har Högskolan i Halmstad haft förmånen att vara en så kallad KK-miljö, vilket har inneburit ett särskilt stöd från KK-stiftelsen för att utveckla och stärka Högskolans profilering. Vid årsskiftet 2021/2022 avslutades KK-miljön och profileringen fortsätter nu inom Högskolans två fokusområden Hälsoinnovation och Smarta städer och samhällen.

– Fokusområdenas funktion är att knyta forskning och utbildning tydligare till samhällsutmaningar och att främja mångvetenskap. Den forskningsstrategiprocess som Högskolan genomförde 2021 visade att fokusområdena har varit bra initiativ och att deras inriktningar är intressanta och relevanta. De nya programcheferna kommer att ha som uppdrag att, tillsammans med Högskolans forskare och ledning, fortsatt utveckla och driva den profileringen, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, och avslutar:

– Vi ser fram emot att välkomna två nya medarbetare med idéer och erfarenheter som kompletterar oss. Högskolan går en spännande framtid till mötes, och uppdragen som programchef för våra fokusområden är nyckelpositioner i vår vidare utveckling.

Text: Christa Amnell
Bild: Anna-Frida Agardson

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt