Sök

Bättre bostadsmöjligheter för internationella studenter

Regeringen beslutade i går, 24 november, om en lagändring som ger Sveriges högskolor och universitet större möjlighet att tillhandahålla bostäder till internationella studenter och forskare. Syftet är att stärka lärosätenas möjligheter att rekrytera studenter och forskare, där tillgången till bostäder är en tydlig konkurrensfördel. För Högskolan i Halmstad är det ett positivt beslut, även om det kommer att ta tid att förbättra bostadssituationen för internationella studenter.

”Det är ett bra beslut som på sikt ger oss bättre möjligheter att erbjuda bostäder till internationella studenter och forskare.”

Rikard Ahlgren, fastighetschef

Stor tegelbyggnad i förgrunden och ett höghus i bakgrunden.

Genom regeringens beslut får alla statliga lärosäten möjlighet att hyra ett antal bostäder och sedan i sin tur hyra ut dem i andra hand till internationella studenter och forskare. Tidigare har detta varit tillåtet endast när det gäller utbytesstudenter och gästforskare, medan andra grupper av studenter och forskare har varit hänvisade till den öppna bostadsmarknaden. Förutsättningen för att få hyra ut bostäder är att det finns en bostadsbrist på orten och att det är nödvändigt att kunna hyra ut i andra hand för att säkerställa internationaliseringen vid lärosätet eller rörligheten bland forskare.

Samarbeten med fler fastighetsägare behövs

– Det är ett bra beslut som på sikt ger oss bättre möjligheter att erbjuda bostäder till internationella studenter och forskare. Men med bostadsbristen i Halmstad kan vi inte göra några stora förändringar för dem på kort sikt, eftersom det finns så få lägenheter att hyra in. Vi behöver samarbeta med flera av Halmstads fastighetsägare för att lösa våra behov både på kort och lång sikt. Vi behöver också kommunens hjälp att skapa förutsättningar, till exempel att fastighetsägarna får möjligheter att bygga fler bostäder som passar studenter i centrala Halmstad och runt campus, säger fastighetschef Rikard Ahlgren.

Högskolan i Halmstad blockförhyr sedan hösten 2022 det tidigare äldreboendet Patrikshill av Halmstads kommun för att kunna erbjuda boende till cirka 100 utbytesstudenter. På samma sätt kommer Högskolan framöver att kunna hyra bostäder för att i nästa steg hyra ut även till internationella studenter och forskare. Utmaningen är att hitta fler bostäder att hyra ut, med en hyresnivå som studenterna klarar av.

De bostäder som lärosätena hyr, för att sedan hyra ut i andra hand, får hyras för högst tio år i taget. När lärosätet hyr ut dem ska avgiften täcka lärosätets egna kostnader, och vara skälig.

Internationalisering viktig fråga

Högskolan i Halmstad är ett av de lärosäten som länge fört fram vikten av att få denna möjlighet till utbildningsdepartementet och regeringen, och tillförordnad prorektor Anders Nelson är glad att regeringen lyssnat och beslutat om den ändrade förordningen:

– Många av de samhällsutmaningar som Högskolans forskning och utbildning berör är globala och kan bara lösas genom internationellt samarbete. Sverige är i sammanhanget ett litet land och beroende av att attrahera internationell kompetens som bidrar till forskning av hög kvalitet och till att Högskolans studenter får bästa möjliga internationella träning.

Text: Selma Sedelius
Bild: Ida Fridvall

Publicerad

kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt