Sök

Högskolan i Halmstad får forskningsmedel från Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundets särskilda satsning på forskning om rehabilitering har pågått i fyra år. Nu delas de sista 1 150 000 kronorna ut och en av dem som beviljas medel är Emma Haglund, docent i biomedicin med inriktning mot fysisk aktivitet och träning vid Högskolan i Halmstad.

Det projekt som Emma Haglund får forskningsmedel för handlar om hur högintensiv konditionsträning påverkar fysiologiska, anti-inflammatoriska och självupplevda parametrar hos individer med inflammatorisk ryggsjukdom, så kallad spondylatrit (SpA). För personer med spondylartrit har konditionsträning visat positiva effekter för att undvika att utveckla hjärt-kärlsjukdom, som är en förhöjd risk vid SpA. Genom projektet vill forskarna få en ökad förståelse för akuta och långsiktiga effekter av högintensiv intervallträning (HIIT) och rehabiliterande insatser för individer med SpA.

– Genom att studera fysiologiska, inflammatoriska och självrapporterade effekter av rehabiliteringsupplägget, hoppas vi att bättre kunna individanpassa och personcentrera träningen och hitta fungerande sätt för att coacha, följa upp och stimulera till egen träning, som ofta är en viktig del i rehabiliteringen för den här patientgruppen, säger Emma Haglund och fortsätter:

– De nya forskningsmedlen kommer bidra till att vi kan studera vad som är en tillräcklig nivå av träning för att få positiva effekter på hälsan och få kunskaper kring vilka träningsupplägg som fungerar för den berörda personen.

Publicerad

kontakt

Dela

Kontakt

  • Emma Haglund

  • Docent i biomedicin inriktning fysisk aktivitet och träning