Sök

Tankesmedjan Ideas panelsamtal

Inom Ideas panelsamtal möts experter, sakkunniga och forskare in till samtal om aktuella frågor eller frågor som behöver aktualiseras.

I panelsamtalen ges tid för reflektion och dialog om saker som inte har några enkla svar men som det finns ett behov av att resonera och samtala om över områdes-, kunskaps- och intressegränser. Publiken ges också utrymme att ställa frågor.

I andra sammanhang presenteras den senaste forskningen inom akademin med helt vetenskapliga paneler alternativt med samtal mellan akademin och övriga forskarsamhället. Exempel kan vara när forskning har presenterats i en ny antologi eller tidskrift.

Aktuellt panelsamtal

Gränsernas Europa

  • 6 december 2022, klockan 15.30–17.00
  • Panelsamtal: Alice Petrén, tidigare migrations- och Sydeuropa­korrespondent.

Läs mer om panelsamtalet Gränsernas Europa

Tidigare samtal

9 maj 2022: Klimat- och ekosystemkrisen i ett EU-perspektiv

16 februari 2022: Hur mår den lokala och regionala demokratin?

31 januari 2022: Hot mot den amerikanska demokratin

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt