Sök

Tankesmedjan Ideas panelsamtal

Inom Ideas panelsamtal möts experter, sakkunniga och forskare in till samtal om aktuella frågor eller frågor som behöver aktualiseras.

I panelsamtalen ges tid för reflektion och dialog om saker som inte har några enkla svar men som det finns ett behov av att resonera och samtala om över områdes-, kunskaps- och intressegränser. Publiken ges också utrymme att ställa frågor.

I andra sammanhang presenteras den senaste forskningen inom akademin med helt vetenskapliga paneler alternativt med samtal mellan akademin och övriga forskarsamhället. Exempel kan vara när forskning har presenterats i en ny antologi eller tidskrift.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt