Sök

Högskoledirektör

Högskoledirektören är chef för verksamhetsstödet vid Högskolan i Halmstad – all administration, stöd och service till Högskolans ledning, utbildning och forskning.

Porträttbild på kvinna i inomhusmiljö. Foto.

Högskoledirektör Catarina Coquand

Verksamhetsstödet hanterar också högskolegemensamma frågor och allt som har med Högskolan som myndighet att göra.

Catarina Coquand är chef för verksamhetsstödet med dess nio avdelningar sedan 2017. Hon har tidigare varit lärare och forskare i datavetenskap, samt prefekt och projektledare vid Chalmers, och senast dekan vid Malmö högskola.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt