Profilområde Smarta städer och samhällen

Profilområde Smarta städer och samhällen vid Högskolan i Halmstad tar sig an utmaningen att utveckla en smart och hållbar livsmiljö för människor.

Smarta städer och samhällen ska stödja ett brett samarbete vid Högskolan inom forskning och utbildning samt mellan olika forskningsspecialiseringar där man möter utmaningarna tillsammans med relevanta intressenter, exempelvis industri, kommuner och region.

Innovationskonferensen 2019

Den 19 september samlas forskare, studenter, näringslivsrepresentanter och andra intressenter på Högskolan i Halmstad för att diskutera framtidens smarta städer och samhällen.

Innovationskonferensen 2019

Framsida årsberättelsen 2018 för Smarta städer och samhällen – länkad till rapporten i pdf. Skärmdump.

Årsberättelsen 2018

Årsberättelsen sammanfattar verksamheten inom profilområde Smarta städer och samhällen sedan etableringen 2016 – med fokus på 2018.

Tvärvetenskap och samverkan

Profilområdet är tvärvetenskapligt och bygger på befintliga starka forskningsmiljöer, med särskild inriktning på innovativa och hållbara lösningar för företag och region, för att kunna möta utmaningar för utveckling av städer och samhällen. Tyngdpunkten inom profilområdet ligger ­på små och medelstora städer och samhällen.

Profilområde Smarta städer och samhällen handlar om att skapa hållbarhet genom att använda informations- och kommunikationsteknik. Hållbarheten kan i det här sammanhanget ses ur tre olika perspektiv, ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Alla aktiviteter inom profilområdet kan kopplas till ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Virtuell stad med byggnader sammankopplade av ljusstrålar. Illustration.

Fokus inom profilområdet

Fokus inom Smarta städer och samhällen ligger främst inom Smart Mobility och Smart Energy. Exempel på aktiviteter inom Smarta städer och samhällen finns också inom Smart Education, Smart Buildings och Smart Health, vilket också blir en del av Högskolans andra profilområde Hälsoinnovation.

Smarta städer och samhällen är ett av två lärosätesövergripande profilområden, och det senaste etablerade av de två, vid Högskolan i Halmstad. Det andra profilområdet är Hälsoinnovation.

uppdaterad

2019-09-09

Kontakt

Dela