Sök

Studieavgift kurs

Sverige tar ut anmälnings- och studieavgifter för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Avgifterna avser utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Beskattningsrätt I 15 hp

Halvfart (50%)/dagtid
Start vårterminen 2023, v03
Första terminen: 22 200 SEK
Hela utbildningen: 22 200 SEK

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt