Sök

Studieavgift kurs

Sverige tar ut anmälnings- och studieavgifter för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Avgifterna avser utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Akademiskt skrivande på engelska 7,5 hp

Kvartsfart (25%)/dagtid
Start vårterminen 2023, v03
Första terminen: 11 100 SEK
Hela utbildningen: 11 100 SEK

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt