Sök

Studieavgift kurs

Sverige tar ut anmälnings- och studieavgifter för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Avgifterna avser utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Folkhälsovetenskap - att planera och implementera hälsofrämjande insatser 7,5 hp

Halvfart (50%)/blandade tider
Distans (Internet)
Start vårterminen 2025, v04
Första terminen: 18 500 SEK
Hela utbildningen: 18 500 SEK

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt