Sök Stäng

Produktionssystem och additiv tillverkning

2,5 hp

ursen fokuserar primärt på maskintekniska produktionssystem och är upplagd i tre delområden moduler:

Produktionssystem, bakgrund och generiska exempel från förr och nu
Industri 3.0 -Produktion fram till 2005 -CNC-teknikens utveckling
Industri 4.0 -Produktion 2005-2025 -Digital tillverkning, Digitala tvillingar och Cyberfysiska tillverkningssystem

Kursen introducerar begrepp, verktyg, färdigheter och tekniker i samband med moderna digitala produktionssystem.

HT 2024 (Distans (Internet), Ortsoberoende, 10%)

Nivå:

Avancerad nivå

Anmälningskod:

10605

Behörighetskrav:

Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen.

Urvalsregler:

Högskolepoäng: 100%

Mer information om urvalsregler.

Startvecka:

Vecka: 36

Obligatoriska sammankomster:

0

Undervisningstid:

Blandade tider

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs på engelska.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela