Civilingenjör i datateknik

300 hp

Som civilingenjör i datateknik kan du påverka framtiden för miljoner människor. Programmerad teknik utför, förenklar och effektiviserar allt fler moment i våra liv. Denna utbildning rustar dig för en kreativ yrkesroll där du får vara med och utveckla framtidens hållbara samhälle genom intelligent teknik som förbättrar människors vardag.

”Jag vill jobba med något som leder till en bättre samhällsutveckling. Jag tänker att bara fantasin kan sätta gränser för vad vi kan göra.”

Ema Krcic, läser Civilingenjör i datateknik, 300 hp

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Utbildningen är mestadels praktiskt tillämpad och du arbetar i olika projekt i en modern studiemiljö med bra datorer. Projektarbetena genomför du i grupp, ofta i samverkan med företag eller inom Högskolans samverkansarenor Elektronikcentrum Halmstad och Hälsoteknikcentrum i Halland.

Kurser och kompetenser i fokus

Programmet Civilingenjör i datateknik ger en bred teknisk och naturvetenskaplig grundförståelse. Du kommer dessutom att skaffa dig spetskompetens inom inbyggda och intelligenta system. Dessa färdigheter hjälper dig att utvecklas till en självständig och innovativ problemlösare, med förmåga att kommunicera och samarbeta i en högteknologisk, internationell miljö.

Under de tre första åren bygger du upp en gedigen grund i datateknik, matematik, naturvetenskap och ingenjörsrollen. Bland kurserna finns en- och flervariabelanalys, algoritmer och datastrukturer, teknisk fysik, ellära och elektronik, med flera.

Specialisera dig med valbara inriktningar

De två avslutande åren fokuserar du på teknisk fördjupning inom en av två inriktningar: samverkande, inbyggda system eller artificiell intelligens. Du kan även sätta en personlig prägel på din utbildning genom att till exempel bredda din kompetens inom industriell ekonomi och organisation. Då väljer du kurser i innovationsledning, entreprenörskap och affärsutveckling.

Samverkan med arbetslivet

Tillsammans med näringslivet bedriver Högskolan forskning inom bland annat artificiell intelligens, hälsoteknik, robotteknik och miljö- och fordonsteknik. Du kan dessutom genomföra en del av utbildningen på en arbetsplats.

Det nära samarbetet med näringslivet ger många värdefulla insikter och skapar en djupare förståelse för ditt framtida yrkesliv.

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en civilingenjörsexamen i datateknik.

Möjligheter att studera vidare

Efter civilingenjörsprogrammet är du behörig att söka till forskarutbildning.

Arbetsliv

Civilingenjörsutbildningen i datateknik gör dig mycket eftertraktad på en het arbetsmarknad. Du får en bred bas och en unik spetskompetens. Utbildningens tyngdpunkt på den problemlösande ingenjörsrollen öppnar många möjligheter. Inom industrin har civilingenjörer ofta en arbetsledande ställning. Du kan också arbeta med forskning och utveckling på företag.

Du kommer att kunna jobba med avancerade datatekniska tillämpningar inom områden som hälsoteknik, energi- och miljöteknik, transport och logistik, robotteknik och telekom. Datateknik har en viktig roll också inom media och underhållningsbranschen. Du kan även fokusera på säkerhet, för att människor ska känna trygghet när de använder produkter och tjänster baserade på datateknik.

Studera utomlands

Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt, till exempel i Kina, Sydkorea, Taiwan och Singapore som idag är viktiga aktörer inom IT-utvecklingen. Att studera utomlands ger dig många värdefulla erfarenheter som gör dig än mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Genom våra utbytesavtal kommer även utländska studenter till oss, vilket sätter en internationell prägel på Högskolan.

Mer information

HT 2019 (Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13013

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%
Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela