Civilingenjör i datateknik

300 hp

Som civilingenjör i datateknik kan du påverka framtiden för miljoner människor. Programmerad teknik får allt större betydelse genom att den utför, förenklar och effektiviserar allt fler moment i vardagen. Den här utbildningen gör dig redo för en kreativ yrkesroll där du är med och utvecklar framtidens hållbara samhälle genom intelligent teknik som förbättrar och underlättar människors vardag.

”Jag vill jobba med något som leder till en bättre samhällsutveckling. Jag tänker att bara fantasin kan sätta gränser för vad vi kan göra.”

Ema Krcic, läser Civilingenjör i datateknik, 300 hp

Om utbildningen

Innovativa miljöer, metoder och verktyg

På Högskolan i Halmstad deltar du i inspirerande undervisning tillsammans med engagerade lärare och studenter.

Utbildningen har många praktiska moment och du arbetar i olika projekt i en modern studiemiljö med riktigt bra datorer. Du genomför projektarbetena i grupp, ofta i samverkan med företag eller inom Högskolans samverkansarena Elektronikcentrum Halmstad och innovationscentrum Leap for Life.

Kurser och kompetenser i fokus

Programmet Civilingenjör i datateknik ger dig en bred grundförståelse för teknik och naturvetenskap och spetskompetens inom inbyggda och intelligenta system. Det gör att du utvecklas till en självständig och innovativ problemlösare som kan kommunicera och samarbeta i en högteknologisk och internationell miljö.

Under de tre första åren bygger du upp en gedigen grund inom datateknik, matematik, naturvetenskap och i själva ingenjörsrollen. Bland kurserna finns en- och flervariabelanalys, algoritmer och datastrukturer, teknisk fysik, ellära och elektronik.

Specialisera dig med valbara inriktningar

De två sista åren fördjupar du dig inom en av två inriktningar: artificiell intelligens eller samverkande inbyggda system. Du kan själv påverka innehållet i din utbildning, till exempel genom att välja att bredda din kompetens inom industriell ekonomi och organisation. Då väljer du kurser i innovationsledning, entreprenörskap och affärsutveckling.

Samverkan med arbetslivet

Tillsammans med näringslivet bedriver Högskolan forskning inom bland annat artificiell intelligens, hälsoteknik, robotteknik och miljö- och fordonsteknik. Det gör att du kan genomföra en del av utbildningen på en arbetsplats.

Det nära samarbetet med näringslivet ger dig värdefulla insikter och en djupare förståelse för ditt framtida yrkesliv.

Utbildningsplan och information om behörighetskrav hittar du i faktarutorna – klicka på Visa utbildningsinfo under den termin du är intresserad av för att fälla ut rutan.

Programmets innehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningsprogrammet med start HT21.

Klicka på länkat kursnamn för att söka fram aktuell kursplan (med kurslitteratur).

* ingår i huvudområdet för kandidatexamen i datateknik

År 1

År 2

 • Ellära och elektronik, 7,5 hp
 • Transformer, signaler och system, 7,5 hp
 • Datorsystemteknik I, 7,5 hp *
 • Flervariabelanalys, 7,5 hp
 • Datorsystemteknik II, 7,5 hp *
 • Reglerteknik, 7,5 hp
 • Avancerad objektorienterad programmering, 7,5 hp *
 • Teknisk fysik, 7,5 hp

År 3

 • Innovationsprojekt, 7,5 hp *
 • Matematisk statistik, 7,5 hp
 • Datakommunikation, 7,5 hp *
 • Databaser, 7,5 hp *
 • Datasäkerhet för inbyggda system, 7,5 hp *
 • Industriell ekonomi, 7,5 hp
 • Examensarbete i datateknik, 15 hp *

År 4–5

 • Tekniska beräkningar, 7,5 hp
 • Examensarbete för civilingenjör i datateknik, 30 hp

Profilering mot samverkande inbyggda system:

Obligatoriska kurser:

 • Inbyggda realtidssystem, 7,5 hp
 • Programmering av distribuerade system, 7,5 hp *
 • Nätverk för inbyggda system, 7,5 hp
 • Parallelldatorer i inbyggda system, 7,5 hp
 • Tillförlitlig och tidskritisk datakommunikation, 7,5 hp
 • Testning och verifikation av inbyggda system, 7,5 hp

Valbara kurser:

 • Edge Computing och Internet of Things, 7,5 hp
 • Intelligenta fordon, 7,5 hp
 • Läraktiga system, 7,5 hp
 • Bildanalys, 7,5 hp
 • Robotik, 7,5 hp
 • Datorseende i 3D, 7,5 hp
 • Parallelldatorprogrammering för bearbetning av stora datamängder, 7,5 hp
 • Konstruktion av inbyggda och intelligenta system, 15 hp (1)

Profilering mot Artificiell intelligens:

Obligatoriska kurser:

 • Artificiell intelligens, 7,5 hp
 • Läraktiga system, 7,5 hp
 • Bildanalys, 7,5 hp

Valbara kurser (minst 30 hp):

 • Artificiell intelligens för hälsa, 7,5 hp
 • Datorseende i 3D, 7,5 hp
 • Intelligenta fordon, 7,5 hp
 • Edge Computing och Internet of Things, 7,5 hp
 • Robotik, 7,5 hp
 • Parallelldatorprogrammering för bearbetning av stora datamängder, 7,5 hp
 • Data Mining, 7,5 hp
 • Digital tjänsteinnovation, 7,5 hp
 • Deep Learning, 7,5 hp
 • Perspektiv på data science, 7,5 hp
 • Nätverk för inbyggda system, 7,5 hp
 • Inbyggda realtidssystem, 7,5 hp
 • Halvledarkomponenter, 7,5 hp
 • Testning och verifikation av inbyggda system, 7,5 hp
 • Tillämpad elektromagnetism, 7,5 hp
 • Tillförlitlig och tidskritisk datakommunikation, 7,5 hp
 • Konstruktion av inbyggda och intelligenta system, 15 hp (1)

(1) kan ersättas med Arbetsplatsförlagd utbildning, 15 hp

Efter utbildningen

Examen

Utbildningen leder fram till en civilingenjörsexamen i datateknik.

Möjligheter att studera vidare

När du har avslutat civilingenjörsprogrammet är du behörig att söka till forskarutbildning.

Arbetsliv

Utbildningen Civilingenjör i datateknik fokuserar på rollen som problemlösande ingenjör. Samtidigt som du får en bred bas får du unik spetskompetens. Det öppnar många möjligheter för dig och gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

Du kommer att kunna arbeta med avancerade datatekniska tillämpningar inom områden som hälsoteknik, energi- och miljöteknik, transport och logistik, robotteknik och telekom. Datateknik har en viktig roll också i media- och underhållningsbranschen. Inom industrin har civilingenjörer ofta en arbetsledande ställning. Du kan också arbeta med forskning och utveckling på företag. Ytterligare en möjlighet du har är att fokusera på säkerhet, för att människor ska känna trygghet när de använder produkter och tjänster som är baserade på datateknik.

Studera utomlands

Högskolan i Halmstad har ett stort internationellt utbyte med lärosäten runt hela världen, till exempel i Kina, Sydkorea, Taiwan och Singapore som idag är viktiga aktörer inom IT-utvecklingen. Att studera utomlands ger värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskolan får också en internationell atmosfär tack vare att utländska studenter kommer till oss genom våra utbytesavtal.

Kontakt

Mer information

Antagningspoäng hösten 2021

BI: 14,00

BII: 15,47

HP: 0,65

SA: -

BI = gymnasiebetyg, BII = gymnasiebetyg med komplettering, HP = högskoleprov, SA = sen anmälan

* Alla behöriga sökande i urvalsgruppen blev antagna.

Vi vill göra våra program bättre!

Vi vill att du ska få en så bra utbildning som möjligt! Därför gör vi varje år en uppföljning av alla våra program. Där tar vi fram förslag på vad som kan bli bättre, bland annat utifrån vad våra studenter tycker om sina kurser och sin utbildning. Du kan läsa mer om hur det går till här:
Uppföljning program

Var sjätte år gör vi också en större utvärdering av varje program. Du hittar dessa utvärderingar här:
Utvärdering program

HT 2022 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13013

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E.

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo
HT 2021 (Campus, Halmstad, 100%)
Programansvarig:

Nivå:

Grundnivå

Anmälningskod:

13013

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9).

Urvalsregler:

Betyg: 66% och högskoleprov: 34%

Mer information om urvalsregler.

Undervisningstid:

Dagtid

Studieavgift:

För sökande med medborgarskap utanför EU/EES och Schweiz: Mer information om studieavgift

Undervisningsspråk:

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Visa utbildningsinfo

Sidansvarig

Dela

SIDANSVARIG

Dela